Room Controllers

Room Controllers är en av de viktigaste skillnaderna mellan teleCARE IP och liknande plattformar. Room Controllers skapar decentraliserad arkitektur som stöder distribuerad intelligens överallt.

Vid strömavbrott lagrar de alla kallelser och händelser i minnet. De är helt enkelt lite smartare och mycket säkrare än traditionella system.

 

ascom-image-

Intelligent systemdesign för ökad säkerhet och pålitlighet

Snabba fakta

 • Finns i versioner både med och utan belysning
 • 10/100 BaseT Ethernet-kompatibel
 • Stöd för upp till fyra oberoende rum
 • Status-LED med fem färger visar funktionsstatus
 • Inbyggd summer
 • VoIP-stöd via SIP som tillval

Fördelar

 • Ger möjlighet till en decentraliserad arkitektur och eliminerar risken med traditionella patientkallelsesystem med en enstaka felpunkt.
 • Enkelt att integrera i en korridorlampa.
 • Stöd för digitala rumsbussar som var och en har åtta adresser.
 • Stöd för samtalsmodul som tillval med fyra oberoende samtalskanaler för kommunikation utan blockering
 • Integrerad ton för anrop och felsignalering vid sjuksköterskenärvaro.

Produktdokumentation

Ascom TeleCARE IP room controller
PDF

Ascom TeleCARE IP room controller

Ascom TeleCARE IP room controller som tänker själv