Korridordisplayer

Ascom Telligence korridordisplayer ger vårdgivarna snabb tillgång till information om 
patienternas behov. Lättlästa, färgkodade tecken med programmerbara ljudsignaler hjälper personalen att prioritera händelser baserat på hur brådskande de är. Denna moderna lösning ökar effektiviteten och vårdkvaliteten samtidigt som den skapar en trivsammare arbetsmiljö.

Den IP-baserade displayen passar in i många miljöer och är enkel att montera på väggen eller hänga från taket. Den finns som enkel- eller dubbelsidig med en skärm som visar 6 eller 12 tecken.

 

ascom-image-

Den lättlästa displayen ger tydlig indikation om patienternas behov

ascom-image-

Snabb överblick

 • Upp till 12 synliga tecken plus horisontell rullning för långa meddelanden
 • Meddelanden i flera färger för olika prioritet
 • Ljudsignaler som tillval för att fånga personalens uppmärksamhet
 • Kan anslutas till LAN med PoE (Power over Ethernet)
 • Monteras på väggen eller hängs från taket.
 • Visar upp till 30 separata meddelanden

Fördelar

 • Tydlig visning av patientkallelser bidrar till snabbare respons..
 • Ger en lugnare och behagligare miljö jämfört med högljudda ljudlarm. 
 • Färgkoder gör att personalen snabbt kan urskilja anropens prioritet.
 • Färre steg för vårdpersonalen genom att informationen syns på hela avdelningen..
 • Prioriterar händelser så att vårdpersonalen kan planera sina insatser.

Relaterade produkter


Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Telligence 5-systemet kan kräva att ytterligare Ascom-produkter eller -programvara installeras. 

Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För modeller, versioner och funktioner som finns tillgängliga i USA i dag, kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.