Korridorlampor

Ascom Telligence korridorlampor bidrar till effektivare kommunikation, enklare arbetsflöden och ökad patientsäkerhet genom att ge vårdgivarna tillgång till tydlig information i anslutning till vårdplatsen.

Dessa flexibla enheter kan skapa en lugnare och tystare vårdmiljö – en stor fördel för både patienter och vårdgivare som vill minimera ljudnivån på avdelningen – genom att presentera kallelsetyper, rumsstatus och händelser på ett sätt som gör dem enkla att skilja åt.

Korridorlamporna är även utrustade med ett säkert läge vilket innebär att händelser i ett rum indikeras även om lampan förlorar kontakten med nätverket.

ascom-image-

Tydlig, visuell kommunikation

Snabb överblick

 • Robust och tillförlitlig IP-arkitektur. Flexibla och IT-vänliga.
 • Säkert driftläge innebär att korridorlamporna fungerar även om nätverkskommunikationen bryts.
 • Fyra upplysta sektioner med stöd för nio olika färger och en mängd konfigurationsalternativ. Lampornas konfiguration kan anpassas i takt med att behoven förändras.
 • Tidsenlig design som passar in i modern arkitektur, med olika monteringsalternativ som gör dem lätta att anpassa till den specifika lokalen.
 • Vägg- eller takmontering. Båda varianterna är konstruerade för att passa ihop med befintliga eldosor, vilket underlättar migrering från traditionella patientkallelsesystem.
 • Enkelt underhåll. Strömsnåla LED-lampor med lång livslängd.
 • RJ-45-kontakter som gör det enkelt att installera och underhålla enheterna.

Fördelar

 • Anpassningsbara. Ascom Telligence korridorlampor är enkla att konfigurera, med nio tydliga färger och flera olika blinkningsmönster som gör det lätt att skapa skräddarsydda notifieringar för alla typer av händelser. Korridorlamporna finns med upp till fyra sektioner..
 • Snabb och tydlig information. Färger, blinkningsfrekvenser och lampornas lägen gör det lätt för vårdpersonalen att avgöra händelsers typ och status.
 • Modern design Ascom Telligence korridorenheter har ett modernt utseende till skillnad från traditionella kallelsesystem..
 • Säkert läge. Ascom Telligence är helt övervakat för att säkerställa att korridorlamporna visar notifieringar även om de förlorar kontakten med nätverket.

Relaterade produkter

Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Telligence 5 systemet kan kräva att ytterligare Ascom-produkter eller -programvara installeras.
Infformationen häri beskriver produktmoduler, versioner och och funktioner som kanse inte finns tillgänglliga i USA. Ascom  garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För modeller, versioner och funktioner som finns tillgänglliga i USA idag, kontakta en försäljningsrepresentant för Ascom i Nordamerika.