Digistat Asset Management

Digistat Asset Management är ett kraftfullt och lättanvänt system för administration av medicinsk utrustning. Lösningen är webbaserad och kan användas var som helst i sjukhusets intranät. Den är kompatibel med alla ledande webbläsare på marknaden. Digistat Asset Management kräver ingen installation på användarens dator.

ascom-image-

Viktiga funktioner


Webbaserad lösning

Digistat Asset Management gör att du kan hantera alla tekniska, organisatoriska och ekonomiska aspekter av medicinsk utrustning.

 

Digistat Asset Management innebär:

 

 • Ingen installation av åtkomstprogram på klienten (t.ex. Java Applet)
 • Maximal åtkomst till systemet via nätverket
 • Ingen uppdatering av programvara på klienten behövs
 • Stöd för sänkta driftskostnader
 • Mobila stöd för olika webbläsare/operativsystems (Android, IOS, Windows Surface m.fl.)
 • Stöd för alla större webbläsare på marknaden (HTML5)

Digistat Asset Management kan användas var som helst i sjukhusets intranät och på internet, på alla datorer som har en webbläsare installerad. Digistat Asset Management kräver ingen installation på arbetsstationer och är kompatibelt med alla större webbläsare på marknaden.

Konfigurerbarhet

Det går enkelt att göra omfattande specialanpassningar av Digistat Asset Management utifrån såväl användarnas som systemadministratörens behov. Ingen särskild programmeringsvana krävs. Genom att programvaran är fullständigt konfigurerbar kan variationer och implementeringar göras fullt ut, på kort tid och på ett enkelt och intuitivt sätt.  Användare får särskilda individuella eller grupptillstånd och alla har garanterad tillgång till undergrupp funktioner och data som är anpassad till deras yrkesroll. Användargränssnittet är i högsta grad intuitivt och alla tillfrågade användarkategorier bedömer det som mycket lättanvänt

Digistat Asset Management har stöd för alla berörda gruppers arbete:

 • Användare av biomedicinsk teknik
 • Systemadministratörer
 • Produkttillverkare och underhållsansvariga
 • Tekniker och biotekniker
 • Chefer
 • Avdelningsläkare
ascom-image-

Viktiga fördelar


Modulär uppbyggnad

Basversionen av Digistat Asset Management innehåller funktioner för:

 

 • Inventering av medicinteknisk utrustning
 • Logghantering (hanterar alla dokument som produceras i Digistat Asset Management)
 • Registrering av elsäkerhetstestning och funktionskontroller
 • Hantering av serviceorder
 • Registrering av interna korrigerande underhållsåtgärder
 • Registrering av externa korrigerande underhållsåtgärder
 • Felfunktionsregistrering
 • Övervakning av responstider och otillgängliga varor, både för interna och externa insatser
 • Hantering av underhållsavtal
 • Analys av kostnader, avskrivningar, bokförda värden och restvärden
 • Analys av kostnaden för underhållsavtal, serviceorder och åtgärder
 • Analys av defekten samt tiden för insats, återställning och uppdatering
 • Rapporter för varje område (material, fakturor, testning, serviceorder, leverantörer osv.) baserat på valbara sökkriterier med enkel användning av flera sökfönster och kombinationer

Det finns ett stort urval av moduler för att förbättra egenskaperna i Digistat Asset Management:

Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodulen används för lämplig automatisk utsändning av mejl till specifika konton. (relaterat till arbetsflödet)

eDokumentmodul

eDokumentmodulen kompletterar Digistat Asset Management med ett elektroniskt system för uppladdning av filer. Modulen tillåter koppling av poster till alla typer av enheter som förvaltas av Digistat.

Kalendermodul

Modul för planläggning av förebyggande underhåll och säkerhetskontroller.

Lagerhanteringsmodul

Modul för lagerhantering med påfyllning och tömning av material, artikelhantering samt hantering av leverantörer och order.

Säkerhetskontrollmodul

Modul för automatisk uppladdning av filer för säkerhetskontroller som kommer från leverantörer eller genereras av programvara för mätinstrument (textfiler).

RPI-modul – Replacement Priority Index

Modul som används för att beräkna bytesprioriteringarna för medicinteknisk utrustning för sjukhusledningens räkning

 

Hantering av många leverantörer

Systemet låter dig använda en enda fysisk installation (en databas) som styr ett nätverk av enheter (t.ex. sjukhusenheter) med behov för oberoende inventering och avtalshantering. Aggregerad och detaljerad information som kan tas fram av ansvariga för medicinsk teknik ger underlag för analys av nyckeltal och jämförelser som annars är svåra att få fram.

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.