Ascom Unite användarhantering

Avancerad användarhantering med integration till Active Directory

Ascom Unite förenklar administrationen av användare eller grupper av användare i ett grafiskt gränssnitt, oavsett vilket Ascom-system de använder. Det är möjligt att tilldela en enda inloggning till alla system för användarna, så att känslig information endast kan nås av relevant personal.

Användaradministrationen förbättras ytterligare med integration i Active Directory (AD). Detta eliminerar behovet av att manuellt konfigurera och hantera separata användardatabaser, vilket sparar värdefull administrationstid. Unites integration till AD gör att du kan skapa en användardatabas, synkronisera användarens ändringar dagligen, få tillgång till intern katalog och förbättra användarautentisering.

ascom-image-

Central administrering och hantering av alla användare och grupper

ascom-image-

Snabba fakta

  • Säker hantering av användare och grupper via Unite Admin-portalen
  • Stöd för intregrering av Active Directory för konfiguration och daglig synkronisering av användarbyten
  • Skalbarhet med stöd för upp till 10 000 användare till överkomligt pris

Fördelar

  • Kostnadseffektiv användarhantering från en enda administrativ portal
  • Enkel integrering med Active Directory för central hantering av flera användardatabasr
  • Lättanvänt gränssnitt för hantering av åtkomsträttigheter för Unite-system

Produktdokumentation

Unite Admin Product Sheet
PDF

Unite Admin Product Sheet

Unite Admin Desktop Applcation Sheet
PDF

Programblad för Unite Admin Desktop

Unite Active Directory Integration Application Sheet
PDF

Unite Active Directory Integration Application Sheet