Ascom Unite Device Management

Vår device manager ger full synlighet och kontroll av alla Ascom handenheter i nätverket

Effektiv enhetshantering är avgörande för en heltäckande Enterprise-plattform som använder mobila handenheter. Ascom Unite Device Manager erbjuder en enkel och effektiv lösning för att visa och hantera alla dina Ascom handenheter från en central administrativ konsol. 

Nya handenheter kan snabbt och enkelt implementeras i befintlig installation. Det går också att konfigurera och uppdatera enhetsinställningar over-the-air utan att användarupplevelsen påverkas. När användarna autentiseras levereras automatiskt rätt begränsningar och innehåll.  Ascom Device Manager lagrar alla enhetsinställningar på ett säkert sätt och ger administratörerna fullständig åtkomst och kontroll.

ascom-image-

Ett perfekt verktyg för effektiv hantering av era Ascom handenheter

ascom-image-

Snabb fakta

  • Handenheter kan identifieras med en grupp- eller teambeteckning så att det är lättare att identifiera de handenheter som behöver uppdateras
  • Uppdateringar och konfigurationsändringar av handenheter kan skickas till en individuell enhet eller en grupp enheter för att spara tid
  • Fördefinierade mallar kan också skapas och lagras med specifika konfigurationer för att snabbt lägga till en ny handenhet i nätverket eller uppdatera en konfiguration.
  • Programuppdatering over-the-air för enskilda handenheter, grupper eller alla samtidigt

Fördelar

  • Effektiv hantering och administrering av alla era Ascom handenheter
  • Enheterna behöver inte samlas in för uppdatering – det går att uppdatera alla "over the air"
  • Intuitivt användargränssnitt som är lätt att lära sig
  • Centralt administrerad åtkomstkontroll för alla användare

Produktdokumentation

Unite Admin Product Sheet
PDF

Unite Admin Product Sheet

Unite Admin Desktop Applcation Sheet
PDF

Unite Admin Desktop Applcation Sheet