Ascom Unite System Logging

Bättre information skapar bättre arbetsflöden

Ascom Unite samlar in alla viktiga systemhändelser, inklusive larmmeddelanden och systemfel som kan användas för senare analys, som till exempel granskningshistorik och statistik. Aktivitetsloggarna går också att använda för att spåra hur ett meddelandet förs genom Unite-systemet.

Med ”aktivitetsloggning” avses alla meddelande och händelser som behandlas av Ascom Unite. Exempel på aktiviteter är meddelanden, larm, fel, in- och utmatningar och respons på meddelanden. Aktivitetsloggning är användbar för felsökning. Genom att granska relaterade data kan man t.ex. lätt se om ett larmmeddelande skickades till vårdpersonalen efter att ett larm tagits emot på avsett sätt. 

ascom-image-

Rapportering ger bättre underlag för beslut och planering

ascom-image-

Snabbfakta

 • Det finns två komponenter i Unite Analyze
  • Aktivitetsloggning
  • Fördefinierade rapportpaket som stödjer patientkallelsesystemet Ascom Telligence
 • All information i aktivitetsloggar går att exportera till en SQL-databas för referens och arkivering
 • Kompatibelt med standardbaserade rapportverktyg för utveckling av specialanpassade rapporter
 • Aktivitetsloggning innefattar larmmeddelanden, larm, fel, in- och utgående aktiviteter och respons på meddelanden
 • Använd avancerade filtreringsverktyg för att hitta viktig information snabbt och enkelt

Fördelar

 • Fångar kritisk rapportering av information för att spåra nyckeltal.
 • Ger administratörer bättre underlag för beslutsinformation till personal
 • Identifierar flaskhalsar i arbetsflöden och områden för förbättring
 • Gör det lättare att identifiera trender som påverkar kvaliteten på patientvården

 

Produktdokumentation

OUTDATED Unite Analyze Product Sheet
PDF

OUTDATED Unite Analyze Product Sheet

OUTDATED Unite Analyze Product Sheet