Kortläsare

RFID-kortläsare ger möjlighet till loggning, lagring och hämtning av personalrörelser in till och ut från enskilda platser, som t.ex. boendes rum.  På samma sätt som sjuksköterskans närvarofunktion, men betydligt bättre, eftersom kortläsaren identifierar enskild personal, vilket ger snabbare kommunikation och ökad effektivitet.

Dessutom registrerar kortläsaren vem som har besökt en viss plats, vilket kan vara användbart för loggning av aktiviteter. Varje kort har en unik identitet som är förknippad med en individ och med den personens kvalifikationer eller certifieringar. Arbetsledare kan snabbt hitta den mest effektiva responsen på olika situationer som kan inträffa.

Förutom fördelarna med identifiering har kortläsarna en funktion för åtkomstkontroll som ger stöd för säkerhetsapplikationer. Åtkomsten kan programmeras individuellt för att ge tillträde till läkemedelsförråd, externa dörrar och andra känsliga platser. Så som beskrivs ovan kan informationen loggföras och hämtas vid ett senare tillfälle.

ascom-image-

Individuellt identifierbar personalnärvaro för att förbättra vården av de boende

Snabba fakta

  • RFID-enhet som fungerar på frekvensen 13,56 MHz
  • Används med kontaktfria smartkort med zonindelning
  • Summer- och LED-bekräftelse av kortläsarrespons
  • Relä för tillträdeskontroll av dörrar
  • Indata för övervakning av dörrstatuskontakter
  • Omkopplare för sabotagelarm som upptäcker när kortläsaren tas bort från bottenplattan fästplattan

Fördelar

  • Låter personalen aktivera individuell närvaro på en plats för bättre kommunikation.
  • Individuell identifiering av personal med unikt kort-ID med ytterligare kvalifikations- och certifieringsuppgifter för varje person.
  • Visar historik för personalrörelser in till och ut från platser för aktivitetsspårning.
  • Kan användas som åtkomstkontrollenhet för demensövervakning eller säkerhetsapplikationer.

Produktdokumentation

RFID card reader
PDF

RFID card reader

RFID-läsare - kvalitetssäkrar och underlättar inom vården

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.