Dörrdisplayer

Ascom Telligence dörrdisplayer är försedda med notifikations- och uppgiftsknappar som kan anpassas för kommunikation vid specifika behov. Knapparnas etiketter kan konfigureras med text, ikoner och färger – och dessa kan i sin tur kombineras med händelsetyper, kort/långt tryck på knappen samt ljussignaler – så att enheterna kan signalera flera typer av händelser.

En dörrdisplay kan alltid konfigureras efter en viss patients specifika behov. Personalen kan direkt förstå typ och prioritet på en händelse och kan därmed agera enligt vad som passar bäst i rådande situation. 

ascom-image-

Ett anpassat arbetsflöde direkt i handen

Snabba fakta

 • Vanliga RJ-45-kontakter och kategori 5/5e/6/7-kablage ger en enkel installation.
 • Tre konfigurerbara knappar. Använd en, två eller alla tre knapparna.
 • Ett tätt membran gör det enkelt att rengöra enheterna.
 • Ett kit som innehåller konfigurerbara knappar ingår.
 • Färgade LED-lampor till varje knapp.
 • Stationer som är utbytbara under drift för minimering av avbrott i vårdsituationer.
 • Permanent bakbelysning på knapparna, så dörrdisplayen går enkelt att hitta i mörker.

Fördelar

 • Konfigurerbara uppgiftsknappar kan underlätta kommunikation och arbetsprocesser och därmed bidra till en ökad tillfredsställelse bland patienter och personal. Färg, text och ikon på respektive knapp kan anpassas på alla knappar så den uppfyller en rad olika behov.
 • Tack vare RJ-45-kontakter kan man använda standardkablar. Det minskar installationstiden jämfört med traditionella kontakter och specialkablage.
 • Ett ekonomiskt val. Det modulära konceptet gör det möjligt att kombinera dörrdisplayer och sängmoduler i en lösning som kan anpassas efter varje patientrum och enskilda behov. 
 • Knapparnas etiketter kan anpassas allt efter nya behov och vårdmodeller så att man slipper ändra hela displayen. .

Relaterade produkter

Specific functions and features of the Ascom Telligence 5 system might require additional Ascom products or software to be installed. 
The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.