Indatamoduler

Med Ascom Telligence indatamoduler är det enkelt att ansluta medicinteknisk och annan utrustning med två oberoende, magnetiska SafeConnect-kontakter. En LED-lampa visar att anslutningen till den medicintekniska utrustningen är stabil och fungerar. 

Larmsignaler från medicinteknisk utrustning kan skickas från indatamodulen via Telligence patientkallelsesystemet direkt till vårdpersonalens handenheter för att säkerställa att larmmeddelanden hanteras snabbt. På indatamodulen lyser LED-lampan över stickkontakten i någon av tre färger som matchar prioritetsinställningen på Smart Adapter.* Ett signalerat larm fortsätter ihållande och kan inte återställas på distans utan kräver en åtgärd på plats för att hantera situationen.   

ascom-image-

Anslut till medicinteknisk och annan utrustning och skicka larmmeddelanden direkt till vårdpersonalen

ascom-image-

Snabb överblick

 • Två ingångar till distribution av sekundära larm från medicinteknisk och/eller annan utrustning från tredje part.
 • Stadigvarande övervakning av den elektriska anslutningen till bortkopplade larm. 
 • Smart Adapter kör ett testlarm i samband med anslutning till medicinteknisk utrustning för att säkerställa att utrustningen övervakas korrekt.
 • Möjlighet att ta emot indatasignaler med hög, medelhög och låg prioritet för att stödja många typer av larmbehov genom anslutning via Smart Adapter.
 • Larm skickas om utrustningen oavsiktligt kopplas från eller en kabel lossnar.

Fördelar

 • Kablaget är anslutet till en godkänd medicinteknisk utrustning som har en potentialfri kontakt för patientkallelsesystem, till Ascom Telligence-systemet.
 • Övervakar medicinteknisk utrustning från tredje part,  infusionspumpar och ventilatorer samt icke-medicinteknisk utrustning, som luftaktiverade draglarm och golvlarm. 
 • Statusändringar utlöser en signal i Ascom Telligence-systemet, skickas ut till personalkonsoler, trådlösa handenheter och andra displayenheter
 • Hanterar upp till två oavhängiga medicintekniska enheter och kontaktbaserade larmsignaler.
 • Frånkopplingsknapp gör det möjligt att koppla ifrån medicinteknisk utrustning utan att det skickas ett falsklarm. 
 • Ihållande larm kräver att vårdpersonalen går till larmstället. Inga larm kan stängas av på fjärrbasis.
 • Minskar risken att missa interna larmsignaler från medicinteknisk utrustning.

Relaterade produkter

Specific functions and features of the Ascom Telligence 5 system might require additional Ascom products or software to be installed. 
The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.