Positionssändare

Demensboenden ställs inför många svåra utmaningar ... En av de svåraste är hur man skapar en miljö som är så trygg och säker som möjligt - samtidigt som man bevarar de boendes värdighet, oberoende och livskvalitet.

Med intelligent teknik som som bärbara minisändare och positionssändare kan du komma väldigt långt. Ascoms lösning för demensövervakning håller de boende under diskret uppsikt - med en minimal arbetsinsats från personalen. Övervakningen sker automatiskt  och personalen uppdateras i realtid.

ascom-image-

En intelligent och diskret lösning för demensövervakning som ger de boende en trygg och värdig vård.

ascom-image-

Snabba fakta

 • Batteridrift, inga kablar eller separat strömförsörjning behövs för användningen
 • Räckvidd från 0,5 till 3 meter
 • Ingen extern antenn behövs
 • Litet och smidigt hölje
 • In- och utgångsdetektion
 • Kan paras för att täcka ett större område
 • Övervakning som tillval (via radioinfrastruktur)
 • Manipulationslarm
 • Stöd för anslutning till extern strömkälla vid önskemål

Fördelar

 • Underlättar övervakning av boende som riskerar att vandra iväg så att risken för att de ska skada sig eller gå vilse minskar.
 • Ger information om var de boende befinner sig och varnar personalen vid obehörig in- eller utgång.
 • Ger en säker miljö jämfört med utan motsvarande lösning.
 • Ger de boende större frihet och möjlighet att utnyttja förmånen med övervakad motion och rörlighet.
 • Minskar kostnaden och arbetsbördan för personalen som ständigt måste övervaka boende som har en tendens att rymma.
 • Kompakt design ger möjlighet till många olika användningar och monteringar.
 • Gör att anhöriga till de boende kan känna sig tryggare genom att de vet att bästa möjliga vård erbjuds.

Produktdokumentation

Ascom LF posistionssändare
PDF

Ascom LF posistionssändare

Ascom LF posistionssändare

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.