Moduler för medicinska larm (MMA)

Oavsett om Ascoms MMA-modul (Multiple Medical Alarm) installeras vid en vanlig sjukhussäng eller i ett intensivvårdsrum så kan den hantera upp till fyra oberoende medicintekniska enheter och kontaktbaserade larmsignaler.
 

Säker anslutning
Ascom MMA har fyra oberoende säkerhetskontakter som gör det enkelt att ansluta medicinteknisk utrustning. När utrustningen är ansluten indikerar en lysdiod att anslutningen till den medicinska enheten är säker och fungerar. Genom att trycka på anslutningsknappen kan du testa att utrustningen är inkopplad och att larmfunktionen fungerar.

Lika enkelt är det att koppla bort utrustningen. När du trycker på MMA-modulens frånkopplingsknapp anger den inbyggda lysdioden när du kan koppla bort enheten utan att generera ett oönskat larm.

Alla ingångar övervakas med avseende på slitage och informerar i god tid när det är dags att byta MMA-modulen. Detta möjliggör god planering av ditt underhåll och förebygger oplanerade driftstopp i MMA-modulen.

Funktionell enkelhet
När ett medicinskt larm registreras, visas det direkt på en korridorlampa och ett meddelande skickas via Ascoms patientkallelsesystem, teleCARE IP, till den avsedda vårdgivarens handenhet. På MMA-modulen anges larmprioriteten av blinkande gula och röda lysdioder. Larmsignalen är ihållande tills den stängs av på MMA modulen, den går inte att stänga av via handenheten, eftersom det är viktigt att se till att vårdgivaren ser till patienten.

Anslut till medicintekniska produkter för larm direkt till vårdpersonal

ascom-image-

Snabba fakta

 • Fyra medicinska larmingångar för distribution av sekundära larm från medicintekniska produkter från tredje part
 • Säker övervakning av elanslutningar vid bortkoppling av larm
 • Medicinska larm med LED-testknapp
 • Testa att larmet fungerar när medicintekniska produkter ansluts
 • Larm vid oavsiktligt bortkoppling och kabelbrott
 • CE-märkt i enlighet med direktivet om medicintekniska produkter(93/42EEG i dess ändrade form)
 • Integrerar med Ascoms IP-baserade patientkallelse; teleCARE IP

Fördelar

 • Hanterar upp till fyra oberoende medicintekniska produkter och kontaktbaserade larmsignaler.
 • Alternativ för hög, medelhög och låg prioritering för olika typer av larmbehov.
 • Knapp för att undvika falsklarm vid avsiktlig bortkoppling.
 • Kvarstående larm som kräver att personal går till larmpunkten – ingen avstängning eller återställning på distans.
 • Minskar risken för att ljudlarm från interna medicintekniska produkter ska missas.

Produktdokumentation

Ascom MMA
PDF

Ascom MMA

Ascom multiple medical alarm-modul – kopplar samman medicinsk utrustning
Patientsaekerhet
PDF

Patientsäkerhet

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.