Talmoduler

Det finns många fördelar med att koppla talkommunikation till patientkallelsesystemet. Vårdgivaren kan till exempel direkt berätta för patienten att hen är på väg. När kallelsen tas emot kan vårdgivaren bedöma hur akut det är och besluta om nuvarande uppgifter ska avbrytas för att omedelbart bege sig till patienten eller om det kan vänta. Vårdgivaren kan också redan före besöket på patientrummen ta reda på om något läkemedel ska tas med, om information eller något annat behöver inhämtas och på så sätt spara in på antalet onödiga steg. 

Det är enkelt att installera tal och tvåvägskommunikation i alla Acom Telligence-system. Det görs med flexibla talmoduler som kan placeras i stort sett överallt. 

ascom-image-

Installera tal i alla Ascom Telligence-system och stärk personalens effektivitet

Snabb överblick

  • Har stöd för kristallklart ljud i full duplex. Ljudet kan fjärrstyras från personalkonsolen och installeras i alla rum.
  • Vanliga RJ-45-kontakter och kategori 5/5e/6/7-kablage ger en enkel installation. 
  • Mylar-kon högtalare med känslig mikrofon för tvåvägskommunikation.
  • Röd/grön LED-lampa visar att tal är aktiverat till och från modulen.
  • Kan kombineras med andra sängmoduler som ökar patientupplevelsen.

Fördelar

  • Ger personalen möjlighet att tala med patienten utan att behöva gå till patientrummet, vilket sparar både tid och antalet steg.
  • Ger personalen möjlighet att öppna upp en ljudkanal till ett patientrum när det behövs.
  • Ger ökad trygghet för patienterna. Personalen kan stanna hos patienten, till exempel i badrummet, och vidareförmedla behov till berörda kollegor via talmodulen.
  • Gör det möjligt att kommunicera med patienterna direkt då de har aktiverat ett anrop. Detta minskar stressen och otryggheten som uppstår när man väntar i ovisshet.