Sängmoduler

Ascom Telligence omfattar ett brett spektrum av moduler för montage vid sängplatsen, bland annat talmoduler, draglarm och moduler som kan anslutas till medicintekniska produkter. Alla moduler har en design som gör det möjligt att kombinera de olika modulerna i stort sett i vilken konfiguration som helst, vilket tillgodoser de många olika kraven i sjukhusmiljöer.

Sängmoduler med användardefinierade arbetsflödesknappar kan ge vårdpersonalen mer tid åt patienterna. Ett enda tryck på knappen ger direkt åtkomst till kollegorna. Förfrågningar, uppdateringar och larm distribueras direkt från patientrummet till laboratoriet, sjukhusapoteket, administrationen, transportservice med mera. 

Säkra gränssnitt är helt avgörande för tilliten till utrustningen vid sängplatsen. SafeConnect är en magnetisk konnektor som utvecklats av Ascom och som stöder utbyte av data med både medicinteknisk och icke-medicinteknisk utrustning. SafeConnect minimerar skador om utrustningen kopplas loss av misstag och den skickar ett larm om detta skulle inträffa.

ascom-image-

Modulär design ger optimal flexibilitet och skalbarhet

Snabb överblick

 • Vanliga RJ-45-kontakter och kategori 5/5e/6/7-kablage ger en enkel installation. 
 • Tre konfigurerbara knappar. Använd en, två eller alla tre knapparna. 
 • Gruppera upp till tre moduler och få era specifika behov uppfyllda.
 • Ett tätt membran gör det enkelt att rengöra modulerna.
 • Ett kit som innehåller konfigurerbara knappar ingår. 
 • Färgade LED-lampor till varje knapp.
 • Stationer som är utbytbara under drift för minimering av avbrott i vårdsituationer.
 • Permanent bakgrundsbelysning på knapparna så modulerna går enkelt att hitta i mörker.

Fördelar

 • Avancerat ljud. Alla sängmoduler innehåller ett integrerat gränssnitt som gör det enkelt att tillfoga tal. Det krävs bara en patienthandenhet som har stöd för talfunktionen. 
 • Ökad tillfredsställelse. Tillfredsställelsen bland patienter och personal kan ökas med konfigurerbara sängmoduler. Färg, text och ikon på respektive knapp kan anpassas på alla knappar så den uppfyller en rad olika behov.
 • Smidig installation. Tack vare RJ-45-kontakter kan man använda standardkablar. Detta minskar installationstiden.
 • Säker. Alla Ascom Telligence sängmoduler är utrustade med magnetiska Ascom SafeConnect-kontakter och uttag som minimerar skador om utrustningen skulle kopplas loss och det sänds ett larm om detta skulle inträffa. 
 • Ekonomisk. Det modulära konceptet gör det möjligt att skräddarsy lösningar till specifika patientrum och behov. Lösningarna kan anpassas och utvidgas i takt med att behov och vårdmodeller ändras.

Relaterade produkter

Specific functions and features of the Ascom Telligence 5 system might require additional Ascom products or software to be installed. 
The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.