Rumsdisplayer

Kommunikation spelar en avgörande roll inom hälso- och sjukvården. Ascoms nya teleCARE IP rumsdisplay är den perfekta lösningen hos vårdgivare utan trådlöst nätverk. Den kan placeras i valfritt boenderum eller vid behov i personalutrymmen.

Den bakgrundsbelysta LCD-displayen presenterar meddelanden som kan läsas från nästan alla platser i rummet. Inkommande anrop och deras prioritering meddelas med tydliga toner. Vid flera inkommande anrop sker en automatisk prioritering, där meddelandet med högst prioritet visas först. På så sätt blir alla meddelanden hörda och mottagna och personalen får lättare att prioritera behoven.

Gör personalens arbete ännu effektivare genom att lägga till en röstmodul för interaktivt tal och kommunikation mellan rum. Meddelanden kan besvaras, parkeras och/eller avvisas genom tryckning på rätt knapp på den lättrengjorda displayen.

ascom-image-

Förbättra informationsdistribution och kommunikation

Snabba fakta

 • Grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning och stora, lättlästa bokstäver
 • Knapparna har konstant bakgrundsbelysning för att gå lätt att hitta i mörker, med starkare belysning för att visa aktivering
 • Summerhögtalare med konfigurerade pipkoder för mottagna meddelanden
 • Inbyggd RFID-kortläsare
 • Lättrengjort membran
 • Stöd för teleCARE IP samtalsmoduler

Fördelar

 • Stor display med bakgrundsbelysning som presenterar meddelandena som inkommande anrop som kan läsas från nästan alla platser i rummet.
 • Inkommande anrop och deras prioritering meddelas med tydliga toner.
 • Vid flera inkommande anrop sker en automatisk prioritering, där meddelandet med högst prioritet visas först. På så sätt blir alla meddelanden hörda och mottagna.
 • Meddelanden kan besvaras, parkeras och/eller återkallas genom att trycka på lämplig knapp på den lättrengjorda displayen.
 • Tillvalsmodulen för tal ger möjlighet till kommunikation mellan rummen, vilket sparar spring för personalen och ökar effektiviteten.
 • Personalen kan ägna mer tid åt de boende eftersom de inte behöver vara i närheten av en personalstation för att ta emot andra anrop.

Produktdokumentation

TeleCare IP rumsdisplay
PDF

TeleCare IP rumsdisplay

Ascoms rumsdisplay erbjuder förbättrad meddelandeleverans och respons och är den perfekta lösningen för lokaler utan trådlöst nätverk.