Personalkonsoler

Ascom Telligence personalkonsoler kan monteras på väggen eller stå på bordet. De ger överblick över patientkallelser och serviceuppgifter och ger personalen möjlighet att administrera dessa med stöd av tvåvägskommunikation med patienten. En flexibel konfiguration som har stöd för många olika vårdmodeller. Personalkonsoler innehåller en ’task management’-funktion som har utformats efter feedback från vårdpersonalen i syfte att:

 • Förenkla och förbättra koordinationen av vårduppgiften mellan teammedlemmarna
 • Minska onödigt antal steg och aktiviteter
 • Förbättra svarstiden på patientförfrågningar.
 • Öka patienttillfredsställelsen genom att säkerställa att inga patientkallelser missas. 

De nya personalkonsolerna är utformade specifikt åt vårdpersonalen och hör till de mest intuitiva och flexibla på marknaden. De sätter in alla signaler i sitt sammanhang och levererar informationen där och när personalen har behov av den. 

ascom-image-

Mindre arbete, bättre flöde med förbättrad kommunikation och samarbete

Snabb överblick

 • Vanliga RJ-45-kontakter och kategori 5/5e/6/7-kablage ger en enkel installation.
 • Stationer som är utbytbara under drift ger smidigt underhåll.
 • Telligence Advanced Audio-teknik ger kristallklart ljud i de flesta miljöer.
 • Fjärrkontroll av ljudstyrkan gör det möjligt för personalen att anpassa ljudnivån hos patienten och hos personalen på expeditionen för säker kommunikation med varje enskild patient.
 • Skärm med kapacitiv pekfunktion och färg i hög upplösning. Navigering med svep- och pekfunktion.
 • Serviceuppgifter gör det enklare att identifiera och snabbare hantera olika typer av patientakallelser. 
 • De vanligaste serviceuppgifterna som ’filt’, ’ont’, ’toa’, ’vatten’ – upp till totalt 21 – är tillgängliga med bara ett tryck.

Fördelar

 • ·Förenklar hanteringen av patientkallelser. Istället för att skriva lappar till varandra kan vårdpersonalen skicka patientförfrågningar vidare direkt till varandra.
 • Ökar personalens uppmärksamhet. Tvärs över systemet skapas synlighet över händelser och serviceuppgifter. Personalen kan se senaste status på alla informationsdisplayer, en PC eller en Ascom-telefon.
 • Förbättrar patientsäkerheten. Personalen kan direkt eskalera en normal patientkallelse till ett larm- eller akutanrop på samtliga informationsdisplayer, PC eller Ascom-telefoner. De behöver inte först gå till patientrummet.
 • Intuitivt användargränssnitt med ikoner som är enkla att använda och ser likadana ut i alla Ascom-produkter. Det är smidigt för personalen att lära sig att använda på alla Ascom-enheter.
 • Minskar antalet avbrott i personalens arbete genom att skicka serviceuppgifter till enbart berörda personer med en funktionsbaserad tilldelning (förutsätter att informationsdisplayerna är integrerade med Ascom Unite och mobiltelefoner). 

Stärk kommunikation och samarbete med Ascoms system för uppgiftshantering

Ett vanligt arbetsflöde i samband med hanteringen av en patientkallelse kan involvera 10 eller fler steg och kräver ofta att personalen använder fler än fyra olika system eller tekniker. Ascoms funktion för uppgiftshantering gör att man kan slippa många av dessa steg så att personalen inte behöver lägga tid på att administrera patientförfrågningar och att svarstiden därmed kan förkortas.  .

Ascom Telligence gör det avsevärt enklare att hantera patientförfrågningar. Systemets inbyggda styrning av arbetsuppgifterna gör att personalen slipper att skriva och utbyta handskrivna komihåglappar och kan ersätta dem med en elektronisk överblick. Vårdgivaren upprättar enkelt förfrågan på sin Ascom telefon, på personalkonsolen eller i Ascom Unite View. 

Förfrågan kopplas till patientens rum och kan åtföljas av påminnelser om uppföljning samt bockas av när uppgiften är slutförd. Alla händelser loggas dessutom så man alltid har alla uppgiftsflöden dokumenterade. Eftersom gränssnittet ser likadant ut på all utrustning kan personalen snabbt lära sig hur man använder lösningen.

Ascom Telligence. Utformat för vårdpersonal.

ascom-image-
ascom-image-