Systemintegration

Möjliggör en ansluten miljö för en så heltäckande systemintegration som möjligt

Integration i kliniska system och andra infrastruktursystem gör det möjligt att skapa en mer sammankopplad miljö. Många kliniska system är beroende av infrastruktursystem, som t.ex. system för realtidslokalisering (RTLS), för att interagera med vårdpersonalens exakta position och automatiskt visa status och registrera aktivitet.

Systemintegration mellan exempelvis ett patientkallelsesystem och ett RTLS-system kan förbättra det kliniska arbetsflödet och eliminera banala åtgärder som automatisk annullering av patienkallelsen när sköterskan går in i patientrummet. Systemintegration av det här slaget kan vara av betydande värde.

ascom-image-

Produkter

Relaterad information

Produkter

Relaterad information

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.

 • Unite Messaging Suite Sales Brochure
  PDF

  Unite Messaging Suite Sales Brochure

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.