Ascom Unite Connect för RTLS

RTLS-notifikationer som skickas till mobila enheter spelar en viktig roll för att förbättra det kliniska arbetsflödet.

Genom att integrera RTLS med Ascom Unite Platform får man en robust motor som hanterar alla larm baserat på regler. Det ökar utbytet av RTLS systemet eftersom notifikationerna automatiskt omvandlas till larmmeddelanden som distribueras till personalens mobila enhet.

RTLS-system är ett viktigt verktyg för att optimera patientvård och effektivisera arbetsflödena. När RTLS-notifikationer distribueras till mobila enheter kan vårdpersonalen reagera snabbare på händelser som kräver omedelbar uppmärksamhet. Kombinderade RTLS-notifikationer med meddelandehantering via mobiltelefon, stärker samspelet mellan vårdpersonal och patient, liksom det kliniska arbetsflödet och utnyttjandet av de fyskiska tillgångar förbättras.

ascom-image-

Optimera fördelarna med RTLS

RTLS ger dig information om var utrustning, personal och patienter befinner sig. Genom att utöka funktionen för notifikationer via RTLS till mobila enheter kan personalen reagera snabbare på händelser som kräver omedelbar åtgärd.

ascom-image-

Snabba fakta

  • Skapar ett gränssnitt mellan Ascom Unite plattformen och RTLS
  • Erbjuder robusta och effektiva algoritmer för hantering av larm som kan utlösa automatiserade svar och eskalering
  • Optimerar fördelarna med RTLS genom att konvertera notifikationer till mobila meddelanden
  • Skickar positionsbaserade händelser till moibl enhet för omedelbar åtgärd

Fördelar

  • Gör det enklare att lokalisera personal och utrustning
  • Optimerar personsäkerheten med larm, som kan aktiveras från en RTLS-badge
  • Ökar medvetenheten om kritiska händelser och relaterad positioneringsinformation
  • Förbättrar responstiden genom att RTLS-meddelanden skickas till mobila enheter
  • Förbättrar rapporteringen av klinsk närvaro och vård

Produktdokumentation

Download