Ascom Unite Custom Connect

Leverera specialanpassade integrationer med Unite-plattformen

Unite Custom Connect är ett programvarupaket som lösningsdesigner kan använda för att skapa avancerade integrerade lösningar i Unite Messaging Suite®-plattformen. Det kan t.ex. vara integration till tredjepartsintegration  såsom brand, stöld och tekniska larm. Ascom Unite Custom Connect säkerställer att data från externa system distribueras direkt till valda mottagare, baserat på fördefinierade villkor.

Unite Custom Connect är ett öppet ramverk, vilket gör det möjligt att skapa kundanpassade lösningar med Unite-plattformen. Som lösningsdesigner får du tillgång att utnyttja plattformens applikationer för styrning av larmmeddelanden, personaltilldelning och central larmvisning etc. Det ger stor flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa lösningar till kundspecifika behov.

ascom-image-

En verktygssats för specialanpassade integrerade lösningar

ascom-image-

Snabba fakta

  • Verktyg för integration av tekniska larm och kommunikationssystem
  • Specialanpassade lösningar kan dra fördel av Unite-applikationer som personaltilldelning, central larmvisning och smartphoneintegration
  • Custom Connect bör inte användas för integration till medicintekniska produkter

Fördelar

  • Ger möjlighet till lokala anpassningar som lämpar sig för enskilda kunder
  • Användarvänligt verktyg som gör det möjligt att designa lösningar som uppfyller lokala krav
  • Möjlighet att reagera snabbare på kundernas behov och krav
  • Möjlighet till integration med många tredjepartssystem 
  • Utnyttjar Unites funktioner för larmhantering

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.