Ascom Digistat Suite
Ascom Digistat Suite

Digistat Suite

Digistat Suite är ett avancerat program för hantering av patientdata som är utvecklat särskilt för läkare, sjuksköterskor och administratörer inom sjukvården. Programpaketet inkluderar många moduler som antingen kan fungera separat eller integreras till en heltäckande lösning för hantering av patientdata. Digistat kan användas i många olika kliniska miljöer, från intensivvårdsenheten till vårdavdelningen, från operationssalen till administrationsavdelningen. Den modulära arkitekturen och de stora anpassningsmöjligheterna gör att användaren kan bygga sitt eget system för hantering av patientdata och vid behov bygga ut det för att tillgodose avdelningens nya behov.

Digistat har valts av några av de mest respekterade sjukhusen och universitetssjukhusen.

.

 

 

Ascom Digistat Suite | Program för patientdata utvecklat för läkare och sjuksköterskor inom sjukvården

Översikt

Produkter

Relaterad information

Översikt

Produkter

Relaterad information

 • ascom-image-

  Kliniska larm och data – synliga för alla

  Digistat Smart Central är en instrumentpanel som kontinuerligt samlar in data från de enheter som är anslutna till patienten och visar dem i ett intuitivt användargränssnitt. Det kan innehålla data från till exempel infusionspumpar, patientmonitor, respirator, dialysmaskin mm.

  Instrumentpanelen ger användaren en snabb överblick över all patientutrustning på avdelningen, inklusive larm och / eller varningssignaler från de enskilda enheterna. Detta bidrar till förbättrade arbetsflöden kring hantering av larm från ansluten medicinteknisk utrustning.

   

   

   

   

   

   

  ascom-image-

  Kliniska larm och data blir mobila

  Digistat Smart Central Mobile är ett tillval till Digistat Smart Central som använder samma funktioner på plattformen, men gör dem tillgängliga för läkare och sjuksköterskor var de än befinner sig.

   

  ascom-image-

  Stöd för dokumentation och processer på intensivvårdsenheter

  ICU-enheten Digistat är konstruerad för att automatisera dokumentationen av patientvården på sjukhusets komplexa intensivvårdsenheter.

  Lösningen hjälper läkare och sjuksköterskor effektivisera vårdprocesserna. Läkarna har tillgång till manuellt inmatade data och information från anslutna medicinska enheter och system (HIS, ADT, laboratorier osv.).

  Modullösningen erbjuder intensivvårdsenheter en heltäckande uppsättning konfigurerbara lösningar, avancerad teknik och verktyg för prestationshantering som är utvecklade för att förbättra personalens produktivitet, hålla nere kostnaderna och bidra till en bättre patientvård.

   

   

   

   

  ascom-image-

  Integration av medicinteknisk utrustning

  Digistat Connect samlar information om kliniska data, larm och händelser från medicintekniska produkter (t.ex. patientmonitorer, ventilatorer, infusionspumpar, kontinuerlig venovenös hemofiltration (CVVH) osv.) och skapar en gemensam, standardiserad, automatisk dataström av patientdata till sjukhusinformationssystemen.

  Digistat Connect kan användas för en mängd olika typer av medicinsk utrustning oberoende av leverantören och kan skaleras från en enskild avdelning till flera sjukhus.

   

   

   

  ascom-image-

  Kirurgiskt informationssystem

  Digistat SIS är den heltäckande lösning som all personal på operationsavdelningen efterfrågar för arbetsflödet.

  Lösningen förenklar alla arbetsflöden relaterade till kirurgiska ingrepp och stödjer alla inblandade parter. Från planering av möten och utnyttjande av operationsrum, till anestesi, kirurgisk dokumentation, från lagerhantering till optimalt resursutnyttjande - i alla stadier av processen ger SIS mätbara fördelar.

   

   

   

   

   

   

   

  ascom-image-

  Digistat Device Assest Management System 

  Digistat Asset Management är ett kraftfullt och lättanvänt system för förvaltning av tillgångar som är särskilt utvecklat för medicintekniska produkter. Lösningen är 100 procent webbaserad och kan användas var som helst i sjukhusets intranät och är kompatibel med alla större webbläsarprogram på marknaden. Digistat Asset Management kräver därför ingen installation.

   

   

   

   

   

   

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.

 • Digistat Smart central product sheet
  PDF

  Digistat Smart Central Produktblad

  Stöder arbetsflöden för larmhantering
  Digistat Connect Product Sheet
  PDF

  Broschyr för Digistat Connect

  Information about Digistat Connect solution
  Digistat in Trento hospital ICU department
  PDF

  Digistat på intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Trento

  E-hälsomagasin – fallbeskrivning
  Digistat in Rizzoli OR department
  PDF

  Digistat på Rizzoli-sjukhusets operationsavdelning

  E-hälsomagasin – fallbeskrivning
  Digistat SIS in Rizzoli hospital
  PDF

  Digistat SIS in Rizzoli hospital

  Tecnica Ospedaliera magazine case history
  Digistat in Cuneo hospital OR department
  PDF

  Digistat in Cuneo hospital OR department

  Tecnica Ospedaliera magazine case history

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.