Ascom Unite Messaging Suite
Ascom Unite Messaging Suite

Ascom Unite Messaging Suite

Integrerad intelligens för arbetsflöden som ger personalen tillgång till verksamhetskritisk information

Ascom Unite använder mobilkommunikation för att ge en sömlös koppling mellan verksamhetskritiska system. Lösningen innehåller intelligent integration, avancerad meddelandehantering och systemadministration -  i en och samma plattform.

Ascom Unite gör systemen tillgängliga från personalens mobila enheter vilket optimerar arbetsflödena.

De flesta företag gör stora investeringar i IT som ofta gör primärprocesserna effektivare, men fördelarna med investeringarna kanske inte realiseras helt på grund av flaskhalsar och luckor i informationsflödet. Ascom Unite kan integreras med många informationssystem, bland annat fastighetsförvaltning, brandlarm, kliniska system, patientjournalsystem, logistiksystem och utryckningssystem vilket ger ett effektivare och integrerat arbetsflöde.

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Relaterad information

Översikt

Produkter

Relaterad information

 • Ascom Unite gör att systeminvesteringar kan utnyttjas bättre genom att information kan föras ut till mobil personal

  ascom-image-

  Avancerad integrering

  Pålitlig och problemfri interoperabilitet

  Ascom är den enda leverantören som skapar end-to-end-integration i de kliniska systemen, vilket säkerställer effektiv interoperabilitet mellan flera olika komponenter. Ascom Unite ger flexibilitet, pålitlig prestanda och problemfri interoperabilitet. 

  ascom-image-

  Förbättrat samarbete

  Ökad åtkomst till patientinformation och vårdteam

  Vårdpersonal måste i högre grad än någonsin vara mobil för att kunna erbjuda bästa möjliga patientvård. Men mobiliteten innebär särskilda utmaningar eftersom vårdpersonalen inte alltid har mobil tillgång till relevanta journaluppgifter. Ascom Unite ger förutsättningar för ökat samarbete genom mobil talkommunikation, säkra meddelanden och åtkomst till verksamhetskritisk information.

  ascom-image-

  Mobil kommunikation

  Bättre kontakt mellan patienter och vårdteam

  Genom att utöka meddelanden om patienthändelser till mobila enheter och stöd för återuppringning till patientrummen kan personalen reagera snabbare på händelser som kräver omedelbar uppmärksamhet. Vårdteamen och patienterna har bättre kontakt med varandra, vilket ger en mer enhetlig vårdmiljö.

   

   

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.

 •  
   

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.

 • Unite Messaging Suite Sales Brochure
  PDF

  Unite Messaging Suite Sales Brochure

  Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.