Ascom Telligence.

Keeping care close at hand.
Keeping care close at hand.

Ascom Telligence® - Patientkallelse på ett helt nytt sätt

Nya utvecklingar inom sjukvården kräver ett nytt tillvägagångssätt för patientkallelsesystem, och det är precis vad den nya generationen Ascom Telligence tillhandahåller. Den är faktiskt så innovativt det utgör en helt ny kategori inom patientkallese och kommunikation. Följande egenskaper och fördelar förklarar varför.

 • Effektivisera personalens kommunikation och samarbete: Ascom Telligence bygger på effektiv hantering av uppgifter och kallelser och gör det enkelt för personalen att hantera, identifiera och prioritera kallelser och minimera svarstider - med minsta möjliga antal steg. 

 • Kliniska arbetsflöden vid patientsängen: Ascom Telligence användardefinierade arbetsflöden ger vårdpersonalen mer tid med patienten. Ett tryck på panelen ger direktkontakt till kollegor. Förfrågningar, uppdateringar och larm distribueras t.ex. direkt från patientrummet till kollegor, labaratorium, transportörer, administration etc.
 • Patienten blir hörd: Röstmoduler kan placeras var som helst och gör det lätt att kommunicera direkt mellan patienter och personal.  Patienterna kan t.ex. styra persienner, TV, radio, belysning och informationssystem. Patienterna kan även välja att kalla på hjälp för förvalda behov t.ex. vatten eller toalettbesök. Berörda personalgrupperna informeras vilket gör att resurserna används på bästa sätt.

Overview

Products

Relaterad information

Overview

Products

Relaterad information

 • Ascom Telligence i detaljer.

  Moderna sjukvården är till sin natur i ständig förändring. Därför kommer de traditionella kommunikationslösningarna, inkl. patientkallelse, ofta till korta. Till exempel har vårdpersonalen inte alltid tid till att gå iväg till patienten för att höra vad varje enskild patientkallelse handlar om. Tiden kan användas smartare.

  Vad personalen behöver är ett system som klarar mobilitet och låter dem kommunicera med patienterna och bedöma deras behov, oavsett var de är. Detta kan spara många steg - varje dag.

  Patienterna har motsvarande behov. De har behov av att kunna komma i kontakt med vårdpersonalen, oavsett var denna befinner sig. Även de har behov av lösningar som gör det enkelt för dem att kommunicera sina behov. Det ger patienterna en känsla av kontroll och skapar ökad trygghet.

  Ascom Telligence kan lösa den här typen av utmaning - och mycket mer. Det kopplar samman patienter, personal, klinisk data, tjänster och medicintekniska produkter med mera. Vilket bidrar till enklare och effektivare kommunikation och arbetsflöden mellan alla inblandade i vården. Och resultatet? Bättre samarbete, nöjdare patienter och bästa möjliga utnyttjande av resurserna.. 

  Ascom Telligence. Utvecklat för sjuksköterskor.  

  Därför behöver sjuksköterskor effektivare kommunikationsverktyg

  • Vårdtid

   Tid som sjuksköterskorna tillbringar med patienterna[1]
   <20%
   <20%
  • Antal personal som en patient träffar

   Genomsnitt under en fyra dagar lång sjukhusvistelse [2]
   50
   50
  • Största delen av avbrott orsakas av....

   .... kommunikation, väntan eller at söka efter material. [3]
   77%
   77%
  • Muntlig snarare än digital kommunikation

   Sjuksköterskor kommunicerar fortfarande huvudsakligen person till person. [4]
   90%
   90%

  Förbättra vårdkommunikation och samarbete med Ascoms uppgifthantering

  Ascom Telligence innebär en stor förenkling av hanteringen av arbetsuppgifter som ska utföras med patienterna genom att personalen inte längre behöver kommunicera via lappar. Med Ascoms funktioner för uppgiftshantering kan personalen initiera beställningar från valfri Ascom-enhet, det vill säga personalkonsoler, Ascom Unite View eller mobiltelefoner.

  Beställningarna taggas till specifika patientrum så att det går att lämna meddelanden om uppföljning och slutförande. Alla händelser loggas för heltäckande rapportering. Användargränssnittet ser likadant ut på alla enheter, vilket förenklar personalutbildningen betydligt. 
  Ascom Telligence. Utvecklat för sjuksköterskor och annan vårdpersonal i direkt kontakt med patienterna. 

   

  ascom-image-
  ascom-image-

  Stödjer kliniska arbetsflöden vid sängen

  Ascom Telligence Patientkallelse är utformad för att stödja ett mer strömlinjeformat kommunikationsflöde. Lösningen är flexibel och kan konfigureras så att den passar de arbetsflöden som finns på ditt sjukhus och innehåller flera innovativa funktioner:

  • Personalen kan ge patienten en högre prioritet från patientrummet och på såvis påkalla assistans.
  • Vid patientförfrågningar kan personalen upprätta serviceuppgifter direkt i systemet och följa dem tills uppdraget är slutfört.
  • Automatiska påminnelser om att se till patienten underlättar konsekvent vård i rätt tid. 
  • Effektiviserar processen för inskrivning, utskrivning och förflyttning där vården ges.

  Med Telligence levereras meddelanden snabbt till rätt person eller avdelning, oavsett plats. 

  En enda, integrerad plattform – bara från Ascom

  Genom att Telligence patientkallelse kombineras med Ascom Unite-programvara och våra globala mobila lösningar kan även den mobila personalen utnyttja den ökade kapaciteten för ännu bättre kommunikation och samarbete.

  Ascom Unite använder mobilkommunikation för att ge en sömlös koppling mellan verksamhetskritiska system. Det ger intelligent integration, avancerad meddelandehantering och systemadministration i ett enda unikt och kraftfullt paket.

  Dessutom är Telligence lätt att integrera med annan sjukvårdsteknik, till exempel medicinsk utrustning med godkända gränssnitt för patientkallelse, ADT-system, smarta sängar och system för realtidslokalisering. Teknik från Ascom gör det enklare än någonsin att erbjuda effektiv vård med patienten i centrum.

  ascom-image-

  Följer de mest krävande globala kvalitetsstandarderna

  Ascoms patientkallelse- och kommunikationssystem Telligence är konstruerat för att uppfylla strikta krav och klara tillsynskontroller för ett antal globala standarder, bland annat UL, VDE och HTM. Systemet uppfyller UL-säkerhetsstandarden för signalering och patientkallelse på sjukhus, UL 1069. Varje komponent i Telligencelösningen, inklusive tillbehör, sladdar och kontakter, är särskilt konstruerad för att fungera säkert i sjukvårdsmiljön


  Referenser:
  1. Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34 
  2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Accessed 30 Mar. 2016]. 
  3. Hall, L.M., Pedersen, C. and Fairley, L., 2010. Losing the moment: understanding interruptions to nurses' work. Journal of Nursing Administration40(4), pp.169-176.
  4. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15 Mar. 2016].

  Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Telligence 5-systemet kan kräva att ytterligare Ascom-produkter eller -programvara installeras. 
  Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För modeller, versioner och funktioner som finns tillgängliga i USA i dag, kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.

 • Filter by

  Clear all

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Specific functions and features of the Ascom Telligence 5 system might require additional Ascom products or software to be installed. 
  The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.

 • Ladda ner produktinformation

  final-ascom-telligence5-brochure-01248-01-enx.pdf
  PDF

  Telligence Nurse Communication System Brochure

  The next generation of nurse call is here. in fact, it is so innovative it constitutes a whole new category of healthcare communications: the Ascom Telligence Patient Response System
  01244-01-enx-final-telligence-room-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Room Devices Product Sheet

  Ascom Telligence room devices are peripheral devices and modules that help enhance staff efficiency and support patient safety measures.
  01246-01-enx-final-telligence-staff-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Staff Devices Product Sheet

  Designed for caregivers, the all-new Ascom Telligence staff devices from Ascom are among the most intuitive and flexible available.
  01243-01-enx-final-telligence-patient-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Patient Devices Product Sheet

  Ascom Telligence patient devices range from basic single-button nurse call devices, to multi-button devices that combine nurse call functionality with TV, radio, window blinds and lighting controls.
  01245-01-enx-final-telligence-corridor-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Corridor Devices Product Sheet

  Ascom Telligence corridor devices streamline communication, simplify workflows and enhance patient safety by providing clear information to caregivers.
  01247-01-enx-final-telligence-control-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Control Devices Product Sheet

  Ascom Telligence control devices provide and regulate power, communicate data, and supervise the Ascom Telligence system. But there's more.

  Specific functions and features of the Ascom Telligence 5 system might require additional Ascom products or software to be installed. 
  The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.