Ascom Telligence.
Ascom Telligence.

Ascom Telligence® patientkallelsesystem

Avancerad patientkallelse för oöverträffad vård med patientfokus

Telligence från Ascom är världens första patientkallelsesystem. Med Telligence får vårdgivare relevant, patientnära information under hela vårdprocessen. Telligence bygger på Ascom Healthcare-plattformen – som samlar in information från olika källor (patienten, medicinsk utrustning, vårdapplikationer och andra system) – och ger vårdpersonalen betydligt bättre uppsikt över patienterna jämfört med vanliga patientkallelsesystem. Det innebär att vårdpersonalen får bättre information när de svarar på patientanrop.

Ascom Healthcare Platform

Ascoms lösningar är utformade för integrera, skapa och möjliggöra heltäckande, digital vårdinformation och arbetsflöden mellan system, människor och enheter i alla tänkbara vårdsituationer. Plattformen och Ascom Telligence utnyttjar program, tjänster, enheter och smarta telefoner för att möjliggöra enkel åtkomst, delning och spårning av information mellan olika vårdteam.

Ascom Telligence | Patientanropssystem ett nytänkande inom patientkallelse

Översikt

TelliConnect Station

produkter

Relaterad information

Översikt

TelliConnect Station

produkter

Relaterad information

 • Överbryggar informationsklyftor på avdelningar för bättre underbyggd vård

  Ascom Telligence är ett modulärt, skalbart patientkallelsesystem. Det integreras sömlöst med befintliga enheter och applikationer och kan enkelt byggas ut i takt med att behoven förändras.  Ascom Telligence är flexibelt system som erbjuder allt från fristående patientkallelsesystem till helt integrerade, kompletta lösningar för patientkallelse. Varje Ascom Telligence-modul tillhandahåller en stabil grund för  fortsatta förbättringar av patientkallelsesystemet.

   

  Ascom Telligence | Sköterska och patient med patientkallelsesystem

  Dra större nytta av informationen & Investeringar

  Systemet utnyttjar infrastrukturen för patientkallelse och utökar den med kommunikations- och dokumentationsverktyg.

  Viktig detaljinformation ger bättre beslutsunderlag

  Ger tillgång till patientjournaler och annan information som hjälper vårdpersonalen att fatta välgrundade beslut.

  Enkel tillgång till viktig vårdinformation

  Tillgängliggör digital information från applikationer, enheter och system för snabbare identifiering av patienternas behov.

  Enkel och exakt dokumentation

  Registrering av uppgifter direkt hos patienten för bättre informationsinsamling och effektivare vård.

  01683-02 ENX Telligence Patient Response System brochure.pdf
  PDF

  Broschyr om Ascom Telligence

  Här kan du ladda ned broschyren om Ascom Telligence

  Vissa funktioner i Ascom Telligence 5-systemet kan kräva installation av ytterligare Ascom-produkter eller -programvara. 
  Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För information om vilka modeller, versioner och funktioner som är tillgängliga i USA i dag ber vi dig kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.

 • Ascom TelliConnect Station

  Snabb kartläggning via Ascom TelliConnect Station

  Ascom TelliConnect Station ger tillgång till relevant information direkt hos patienten och åtkomst till Ascom-program som TaskMinder, Charting och Medical Device Interfacing, så att patientens behov snabbt kan uppfyllas.

  Denna patientfokuserade lösning möjliggör följande: 

  Ascom Telligence | Heltäckande information för genomtänkt vård

  Optimerad kommunikation

  Samlar in och förmedlar information från olika källor vilket förkortar svarstiden och ger patienterna möjlighet att påverka sin tillvaro.
   

  Ascom Telligence | Effektiva arbetsflöden inom vården

  Effektiva arbetsflöden inom vården

  Möjliggör centraliserat skapande, hantering och spårning av arbetsuppgifter, förbättrade arbetsflöden och övervakning för positiva patientupplevelser.

  Ascom Telligence | Automatiserad personalincheckning

  Automatiserad personalincheckning

  Identifierar om det finns personal i patientrummen och vårdlokalerna, så att vårdgivarna kan fokusera på sina patienter.

  Ascom Telligence | Integration av medicintekniska produkter

  Integration av medicintekniska produkter

  Samlar in information trådlöst från många olika typer av medicinsk tredjepartsutrustning, vilket underlättar beslutsfattandet.

  Ascom Telligence | Skalbar och flexibel utformning

  Skalbar & flexibel utformning

  Möjliggör modulbaserad implementering av patientanropssystem och specialanpassning av lösningar för unika vårdbehov, allt med modern hårdvara.

  Ascom Telligence | Quick Charting via TelliConnect

  Snabb kartläggning

  Effektiviserad dokumentationen för snabbare uppdatering av elektroniska journaler och mer tid för patienterna, samtidigt som dubbelarbete undviks.

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Vissa funktioner i Ascom Telligence 5-systemet kan kräva installation av ytterligare Ascom-produkter eller -programvara. 
  Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För information om vilka modeller, versioner och funktioner som är tillgängliga i USA i dag ber vi dig kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.

 • Ladda ner kompletterande information

  01683-02 ENX Telligence Patient Response System brochure.pdf
  PDF

  Broschyr om Telligence patientanropssystem

  Med Telligence får vårdpersonalen betydligt bättre uppsikt över patienterna än med ett vanligt patientkallelsesystem. Läs mer här
  01638-01 ENX Ascom Telligence Automation Product Sheet.pdf
  PDF

  Produktblad för Ascom Telligence Automation

  Ascom Automated Presence Solution är en smart realtidslösning för lokalisering av personal samt dokumentation direkt på vårdplatsen. Viktiga fördelar är markerade
  01246-02-enx-telligence-staff-devices-product-sheet-A4.pdf
  PDF

  Produktblad för Ascom Telligence personalenheter

  Nya Ascom Telligence personalenheter är utformade för vårdpersonal och bland de mest intuitiva och flexibla som finns att tillgå.
  01244-02 ENX Telligence Room Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad för Ascom Telligence rumsenhet

  Ascom Telligence rumsenheter är kringenheter och moduler som hjälper personalen arbeta effektivare och främjar åtgärder som ökar patientsäkerheten.
  01243-02 ENX Telligence Patient Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad för Ascom Telligence patientenheter

  Ascom Telligence patientenheter finns från enkla modeller med en knapp för patientkallelse till enheter med flera knappar som kombinerar patientkallelse med kontroller för tv, radio, persienner och belysning.
  01698-02 ENX Ascom Telligence TelliConnect Product Sheet EU Images.PDF
  PDF

  Produktblad för Ascom TelliConnect Station

  Produktblad för Ascom TelliConnect
  01247-02 ENX Ascom Telligence Control Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad för Ascom Telligence styrenheter

  Ascom Telligence styrenheter sköter strömförsörjning, datakommunikation och övervakning av Ascom Telligence-systemet. Men det är inte allt.
  01245-02 ENX Telligence Corridor Devices product sheet.PDF
  PDF

  Produktblad för Ascom Telligence korridorenhet

  Ascom Telligence korridorenheter (korridorlampor och korridordisplayer) effektiviserar kommunikationen, förenklar arbetsflödena och ökar patientsäkerheten genom att förmedla tydlig information till vårdpersonalen.

  Vissa funktioner i Ascom Telligence 5-systemet kan kräva installation av ytterligare Ascom-produkter eller -programvara. 
  Informationen häri beskriver produktmodeller, versioner och funktioner som kanske inte finns tillgängliga i USA. Ascom garanterar inte att dessa kommer att göras tillgängliga i USA. För information om vilka modeller, versioner och funktioner som är tillgängliga i USA i dag ber vi dig kontakta en försäljningsrepresentant eller distributionspartner för Ascom i Nordamerika.