Ascom Unite Axess för smarta enheter

Tillgodose alla dina kommunikationsbehov med en enda enhet

Det stora antalet appar som finns tillgängliga för hälso- och sjukvården, i kombinationen med behovet av integration till hälso- och sjukvårdssystem, ger en stor tillväxt av Smart Devices inom vården.
 

Unite Axess for Smart Devices är en kommunikations-app som gör det möjligt för vårdpersonal att ta emot samtal, larmmeddelanden och klinisk data på iOS och Android-telefoner. Den smarta enheten blir en viktig kanal som kombinerar larmmeddelanden med klinisk information, vilket bidrar till ett bättre arbetsflöde."

ascom-image-

Smartphones och surfplattor förändrar vården

Unite Axess for Smart Devices ger stöd för vårdpersonal som behöver en integrerad strategi för att använda en smartphone eller surfplatta på jobbet. Oavsett om den smarta enheten är personalens egen eller sjukhusets behöver vårdpersonalen en enhetlig och heltäckande kommunikationslösning. Denna app är utvecklad för att dra nytta av Ascoms kliniska integration och larmmeddelanden för exempelvis patientkallelse- och patientövervakningssystem.

ascom-image-

Snabba fakta

  • Kombinerar meddelanden, samtal och larm i en användarvänlig enhet.
  • Se till att vårdgivare kan ta emot säkra larmmeddelanden oavsett var de befinner sig
  • Fungerar som en oberoende mobilitetsplattform eller i kombination med Ascom WoWiFi, IP-DECT eller personsökare
  • Utnyttjar existerande integrationer för larm- och meddelandehantering

Fördelar

  • Säker användarinloggning, autentisering och kryptering av meddelanden längs hela kedjan
  • Visuell och ljudprioritering av larmmeddelanden
  • Åtkomst till klinisk information som grafvisning på patientmonitorn (begränsat leverantörsstöd)
  • Kommunikation till och från Unite Axess är krypterad - all data är säkrad
  • Säker chattfunktion mellan Unite Axess-enheter

Produktdokumentation

Ascom unite axess whitepaper
PDF

Ascom unite axess whitepaper

Hur smartphones/surfplattor och integration av middleware revolutionerar sjukvården
Ascom unite axess for smart devices
PDF

Ascom unite axess for smart devices

Unite axess for smart devices – alla kommunikationsbehov I en enhet

Relaterade produkter

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.