Hire an expert. Keep the expertise.
Hire an expert. Keep the expertise.

Lösning och teknisk rådgivning

Är patientkallelsesystemet lämpligt för ändamålet? Hindras utvecklingen av ett lappverk av egenutvecklade system? Kämpar de anställda med komplicerad utrustning som kräver en massa tid i onödan? Experterna hos Ascom Professional Services finns där att lösa de problemen, och de flesta andra man kan ha när det gäller trådlös kommunikation.

Experthjälp från folk som förstår hur det fungerar i praktiken

Ascoms konsulter kan hjälpa dig med praktiska aspekter av era trådlösa kommunikationssystem, oavsett leverantör och/eller tillverkare. De kan till exempel göra en ”hälsokontroll” av era befintliga system. De kan peka på områden för förbättring och ge realistiska rekommendationer i en detaljerad rapport. Gäller det ett sjukhus eller ett långtidsboende? Då kan våra legitimerade sjuksköterskor se över de kliniska arbetsflödena och tala om hur och var kommunikationen kan förbättra vårdkvaliteten, patientsäkerheten och effektiviteten. För att kunna erbjuda konsekvent hög kvalitet använder vi våra egna projektledare för Ascoms konsulttjänster. Alla Ascoms projektledare är certifierade och erfarna användare av PRINCE2-metodik (Projects in Controlled Environments, version två).

Snabb fakta

  • Ascoms konsulttjänster finns för många olika branscher och sektorer:hälso- och sjukvård, tillverkning, gruvindustri, detaljhandel, säkerhetsanläggningar m.m.
  • Tjänsterna omfattar allt från inledande platsbedömningar till utformning av totallösningar, installation, idrifttagande och löpande underhåll
  • Alla Ascoms projektledare är PRINCE2-certifierade
  • Ascoms legitimerade sjuksköterskor finns tillgängliga för kliniska konsultationer.Våra specialister hjälper dig hitta förbättringsområden och utforska möjligheterna att öka patient- och personalnöjdheten
ascom-image-

Ascom Services