Felanmälan bärbara enheter
Felanmälan bärbara enheter

Reparation av Ascoms enheter

Fel på bärbara enheter typ personsökare, personlarmsändare och trådlösa telefoner och fast utrustning repareras hos Fideltronik.

Nytt webbaserat verktyg har införts från den 7 oktober 2016

Från och med 7 oktober inför vi ett nytt webbaserat verktyg för registrering av reparationer. Verktyget ersätter det pappersformulär som tidigare gått att hämta ut från vår hemsida. Alla användare måste registrera ett nytt konto.

Verktyget nås på följande webbadress:

http://apps.ascom-ws.com/repairrequest/sv/ascom-sweden

Insändning av enheter sker till vår nya adress:
Ascom Sweden AB
Mobil Service/Sverige
Box 8783
402 76 Göteborg
(Paketadress: Grimbodalen 2, 417 49 Göteborg)

En utskriven kopia av det som skickas via verktyget skall också bifogas paketet som skickas till ovan adress.

OBS! Litiumbatterier får EJ längre skickas med till Ascom i samband med reparationer på grund av regulatoriska krav.

Från och med 1 mars 2017 blir inga batterier returnerade till kund utan blir kasserade.

För eventuella frågor kopplat till verktyget hänvisar vi till mailadress: repairorderse@ascom.com

Observera att undersökning görs av alla inskickade enheter. Undersökningen debiteras med en fast avgift per enhet. I de fall där enheten inte uppfyller den tekniska specifikationen utförs reparation och en avgift debiteras.

I de fall där endast klips, batteri eller säkerhetslina behöver bytas rekommenderar vi att dessa beställs separat som reservdelar utan att handenheten skickas in.

Servicepåsar

OBS! 1 februari 2017 slutar vi med servicepåsar! Detta på grund av att vi flyttar vår reparationsavdelning.

Kontakt

Förfrågningar beträffande enheter som skickas in för reparation besvaras av vår orderavdelning.

Telefon växelnr: 031-55 93 00
   
E-mail: repairorderse@ascom.com

  

ascom-image-

Ascoms tjänster