Ascom Clinical Consulting
Ascom Clinical Consulting

Klinisk expert med stöd från vårdpersonal

Nya arbetsmiljöer på sjukhus ställer också nya krav på vård, patientsäkerhet och kommunikation. Tack vare teknik och trådlösa kommunikationslösningar kan patientövervakning och information om medicinsk utrustning säkert hanteras, även i nya typer av enheter där vårdgivaren inte har kontinuerlig visuell kontakt med patienten.

Syftet med det kliniska samrådet är att hitta de så kallade smärtpunkterna för de olika avdelningarna i de nuvarande operativa processerna och att föreslå möjliga lösningar för dem för användning inom avdelningarna och sjukhuset. Dessutom är målet att lyssna till personalens tankar om hur aktiviteten ska utvecklas och vilka tekniska lösningar som kan vara användbara ur ett sjukvårdsperspektiv. Resultaten av övervakningen och förslagen till lösningar presenteras i ett separat dokument och granskas av avdelningen.

 

Vår kliniska expert är Patrick Björklund

ascom-image-


Registrerad IVA-sjuksköterska med åtta års klinisk erfarenhet i en intensiv-vårdsavdelning samt att han har varit kopplad till både trauma och MIG-teamen. Han har deltagit i stora integrationsprojekt inom medicinteknisk industri. Möt Patrick, som brinner för att vara rösten för kliniker i den tekniska miljön. 

 Läs mer om Patrick >

Fördelar för kunden

  • Lösningen är utformad på ett användarorienterat sätt för att stödja sjuksköterskeprocesserna
  • Möjlighet att utveckla befintliga operativa processer och arbetsflöden avdelning för avdelning
  • Kvaliteten på vård, patientsäkerhet, patienttillfredsställelse och omvårdnadsbehov är kärnan i utvecklingen av operativa processer