Klinisk konsultationsmodell
Klinisk konsultationsmodell

Klinisk konsultationsmodell

Det är den kliniska expertens uppgift att förstå de dagliga utmaningarna för omvårdnad och i samarbete med vårdpersonalen att planera och genomföra utvecklingsbehov.

Den kliniska konsultationsmodellen är ett vanligt verktyg mellan klienten och det kliniska teamet under projektfaserna. Modellen är indelad i tre steg som tittar på vårdprocesser och arbetsmiljö. Genom analys, optimering och förvaltning söks nya lösningar för en föränderlig vårdmiljö.

Vem är modellen designad för?

Ascoms kliniska konsultation är en naturlig utgångspunkt för planering av en ny enhet, ett nytt sjukhus eller en ny teknisk lösning. Sjukhus behöver inte ha ett Ascom-system eller en lösning för att dra nytta av en klinisk konsulttjänst. Modellen kan användas för att utforma antingen en ny behandlingsmiljö eller enskilda funktioner som olika kommunikationslösningar.

ascom-image-
ascom-image-

Analys

  • Övervaka och utvärdera arbetsflöden och operativa processer
  • Identifiering av operativa processutmaningar och omvårdnadsbehov
  • Dokumentation av utvecklingsförslag och rapportering per avdelning
ascom-image-

Optimering

  • Anpassa lösning till arbetsflöden
  • Utbildning av slutanvändare
  • Driftstöd
ascom-image-

Förvaltning

  • Uppföljningsbesök görs två och sex månader efter installationen
  • Möjlig vidareutbildning baserad på feedback
  • Lösningsoptimering om det behövs