Referenscase
Referenscase

På pappret är allt annorlunda

Planering, testning och implementering av en klinisk lösning kräver verkligt teamarbete

I praktiken fungerar tekniken ofta annorlunda än på pappret. I värsta fall kan ett avancerat IKT-system till och med göra det svårare att arbeta, även om det kan förbättra effektiviteten avsevärt.

Ett bra exempel är den nya intensivvårdsavdelningen vid Bravis sjukhus för kvinnor och barn, där vi implementerade medicinteknisk integration. Den nya intensivvårdsenheten har många larm, och det intelligenta larmsystemet utformades för att underlätta arbetet med sjuksköterskor. Slutresultatet var emellertid motsatt: sjuksköterskor blev galna på det enorma antalet larm, även om systemet specifikt var utformat för att minska larmen. Vad gick fel?

Bravis

"Tekniken underlättar bara möjligheten att organisera vård annorlunda och mer effektivt, men slutanvändaren bestämmer om den verkligen kommer att bli framgångsrik." Inom Bravis Mother & Child Center var många olika yrkesverksamma involverade i genomförandet. Förutom sjuksköterskorna, barnläkare, gynekologer och vårdförvaltning har också en viktig roll att spela, och sedan har du teknikgruppen, som inkluderar medicinsk teknik, klinisk fysik, IT- och inköpsexperter, och först då kan alla dessa experter arbeta nära för att avgöra vad det bästa systemet och det bästa tillvägagångssättet är för vårdprocessen. "

Martijn Franken

Klinisch fysicus, Bravis ziekenhuis