Get it together.
Get it together.

Activate - Ascoms lösningar för akutteam

Akuttema spelar en viktigt roll inom sjukvårdssektorn - och det finns många av dem på varje sjukhus. Men att få rätt personer och rätt utrustning till den plats där akutvården behövs kräver avancerad teknik. Manuell larmhantering och insatser är helt enkelt inte tillräckligt snabba och flexibla. Det är viktigt att automatisera larmhanteringen - så att meddelanden skickas direkt till akutteamets medlemmar med automatisk eskalering till andra team om någon är upptagen.

Med Ascom Activate kan du administrera, spåra och optimera automatiska larmflöden till akutteamen. Du kan undvika riskerna och fördröjningarna med manuell hantering. Minimerar responstiderna samtidigt som du löpande bygger en logg av KPI:er. Med Ascoms Activate kan en larmkoordinator kommunicera med teammedlemmarna löpande och hålla dem uppdaterade om läget. Activate kan användas parallellt på flera platser samtidigt. Vilket innebär att en enda larmsamordnare ta emot och hantera akutsamtal från flera sjukhus på en gång, vilket minskar kostnaderna under dygnets lugnare perioder.

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Dokument

Översikt

Produkter

Dokument

 • Minska riskerna och korta responstiderna för akutinsatser

  Ascoms lösningar för snabb respons minimerar den tid som går åt för att samla ihop sjukhusets akutteam och deras utrustning. Lösningarnas bygger på effektiviteten som automatisk larmeskalering ger men tillåter ändå manuell hantering. Varje sjukhus får en individuellt anpassad lösning. De gemensamma funktionerna är automatiska larmmeddelanden direkt till teammedlemmarnas mobila enheter, övervakning av akutteamen, fördefinierade eskaleringskedjor, integration bland annat med programvara som lokaliserar utrustning och loggning av alla larmhändelser. Lösningen - som bygger på Ascom Unite-programmet som körs i en Microsoft® Windows-miljö - har centraliserad larmhantering. Det betyder att en enda samordnare kan hantera akutlarm både för flera enheter och för flera sjukhus samtidigt.

   

  Snabb fakta

  • Intiera och hantera larm till akutteam
  • Skicka akutlarm direkt till fördefinierade teammedlemmars mobila enheter
  • En enda klient kan hantera akutlarm för flera sjukhus samtidigt
  • Automatisk eskalering innebär att alla larm förmedlas på rätt sätt
  • Lösningens logg för alla larmhändelser ger underlag för standardisering och förbättring
  ascom-image-
 • Lösningsarkitektur

  ascom-image-
  Beskrivning av arkitekturen

  Varje lösning består normalt av en kombination av infrastruktur, programvara - oftast Ascom Unite - och mobila enheter som t.ex. den Android-baserade smartphonen Ascom Myco. Varje element är integrerat i en lösning som ger ett smidigt samarbete och effektiv kommunikationen mellan enskild vårdpersonal och vårdteam.

  Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Download

Andra lösningar

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.