Teamwork. Less work, more team.
Teamwork. Less work, more team.

Patient Care Share - Ascoms kommunikations- och samarbetslösningar

Sjukvård är i högsta grad ett teamarbete. Men för att arbetet ska fungera måste alla i teamet - från labbtekniker till transportörer till sjuksköterskor - ha tillgång till senaste uppgifterna om patienten och behandling. Ascoms Patient Care Share-lösningar skapar ett säkert och enkelt dataflöde och bygger på den infrastruktur som redan finns.

Sjukhus lider alltför ofta av ”kommunikationssilos” - separata enheter, personer och tekniker som har svårt att kommunicera med varandra. Resultatet kan bli fördröjningar och missnöje hos patienterna. I värsta fall kan kommunikationsproblemen hota vårdkvaliteten och resultatet av vårdinsatsen.

Om det ska gå att få bort ”silona” krävs ”datamobilitet”, där klinisk information och vårdinformation är lika mobil som den personal som använder den. Detta kräver i sin tur integrationsprogram som Ascom Unite och mobila handenheter som t.ex. smartphonen Ascom Myco, som låter personalen ta emot meddelanden, larm och kliniska data, oavsett var de befinner sig.

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Dokument

Översikt

Produkter

Dokument

 • Mobila kliniska data för mobil vårdpersonal

  De tekniska egenskaperna hos Patient Care Share-lösningarna från Ascom varierar mellan olika sjukhus. Oftast ingår programvaran Ascom Unite och Ascom smartphones och/eller mobila enheter - allt sömlöst integrerat med befintliga infrastrukturer.

  Lösningarna kan oftast integreras med befintliga eller planerade ADT/EHR-system, vilket gör det enkelt för vårdteam att samarbeta. Även funktioner för att skydda personalen är möjliga. Larm vid fall och lokaliseringsfunktioner kan till exempel vara särskilt relevanta inom psykiatrisk vård och på akutmottagningar. En allt viktigare del av många lösningar för personalkommunikation är stöd för det växande utbudet av sjukvårdsrelaterade tredjepartsappar.

  Children's Hospital of Philadelphia

  “We had a very strong list of requirements for the new system. It needed to have less points of failure than the current system. Therefore, it needed to be an in-house system that was completely in our control, be bulletproof and reduce our down time. We needed a mission-critical communication system.”

  Bryan Wolf

  Clinical Manager PICU Children's Hospital of Philadelphia

  Därför behöver sjuksköterskor effektivare kommunikationsverktyg

  • Tid en sjuksköterska ägnar åt att kommunicera

   Endast muntlig kommunikation [1]
   60 %
   60 %
  • Antal personal per patient

   Genomsnitt under en fyra dagar lång sjukhusvistelse [2]
   50
   50
  • Grundorsak till medicineringsfel

   Kommunikationsfel är den viktigaste grundorsaken [2]
   #1
   #1
  • Kommunikationen är fortfarande inte digital

   Sjuksköterskor kommunicerar fortfarande huvudsakligen person till person [1]
   90 %
   90 %

  Referenser:
  1. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), s. 89. Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15 Mar. 2016].
  2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Finns på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Läst den 30 mars 2016].

 • Lösningsarkitektur

  ascom-image-
  Beskrivning av arkitekturen

  Varje lösning består normalt av en kombination av infrastruktur, programvara - oftast Ascom Unite - och mobila enheter som t.ex. den Android-baserade smartphonen Ascom Myco. Varje element är integrerat i en lösning som ger ett smidigt samarbete och effektiv kommunikation mellan enskild vårdpersonal och vårdteam.

   

  Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • How Ascom helped improve care in Philadelphia
  PDF

  How Ascom helped improve care in Philadelphia

  The Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) is one of the world’s largest and most prominent children’s hospitals. As the first children’s hospital in the U.S., CHOP has a historical reputation for innovation and excellence. It’s commitment to use technology and processes to respond to family needs effectively led it to select Ascom for the hospital’s voice and messaging solution.

Andra lösningar

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.