Who cares for the caregivers?
Who cares for the caregivers?

Staff Protect - Ascoms personsäkerhetslösningar för sjukvårdspersonal

Våld på arbetsplatsen mot sjuksköterskor och annan personal i direktkontakt med patienter och klienter är ett växande globalt problem. Men hur kan vi skydda utsatt hälso- och sjukvårdspersonal bättre? Och hur kan vi lyckas med det och samtidigt underlätta den viktiga personliga kontakten?

Det är så vanligt med fysiska och verbala övergrepp mot vårdgivare att de har beskrivits som "typiska faror som alla sjuksköterskor utsätts för."1 Därför är ett personlarmsystem en nödvändighet i dagens sjukvård.

Ascom Staff Protect-lösningar ger möjlighet till snabb, exakt och samordnad respons på personlarm. Sådana larmmeddelanden kan även skickas om någon i personalen förlorar medvetandet eller av någon annan anledning inte är förmögen att skicka ett larm. Ascom Staff Protect - skyddar vårdpersonalen.

Referenser
1. Stephen, H. (1998). Yellow card for violent patients, Nursing Standard, 12, 52, Sep., 14

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Dokument

Översikt

Produkter

Dokument

 • Hur kan personalens säkerhet förbättras?

  Våld på arbetsplatsen inom sjukvården har enorma konsekvenser. Anställda inom sjukvården har blivit dödade och allvarligt skadade. Säkerhetskostnaderna anstränger redan begränsade budgetar. Arbetsplatserna blir ännu stressigare, vilket kan leda till ökad risk för medicineringsfel.4 Personalomsättningen ökar. Patientvården kan försämras.

  Men det finns mycket att göra för att minska riskerna. Med Ascoms Staff Protect-lösning kan personal som är på språng skicka olika typer av larm till i förväg utsedda kollegor och/eller räddningspersonal. Ett diskret ”mjukt” larm ger kollegorna information med låg ljudnivå om en potentiellt hotfull situation. Andra larm kan innehålla platsinformation och erbjuda en ”push-to-talk”-funktion som låter den som svarar på larmet höra ljudet som tas upp av telefonen som skickar det.

  ascom-image-

  Visste du det här?

  • Antal sjuksköterskor och studenter ...

   ... som rapporterade att de blivit utsatta för fysiska angrepp under en tolvmånadersperiod (1)
   21 %
   21 %
  • Våldshandlingar som inträffar på natten ...

   ... i patientrum (2)
   80 %
   80 %

  Snabb fakta 

  • Våld på arbetsplatsen leder till högre försäkringskostnader, minskad produktivitet, mindre effektiv leverans av tjänster, avbrott i verksamheten, ökad personalomsättning, ökade rättskostnader och negativa copingstrategier t.ex. ökad användning av droger, alkohol och tobak).3
  • Det finns ett samband mellan trötthet, skador och stress hos vårdgivarna och högre risk för medicineringsfel och patientinfektioner.4

  Referenser:
  1. American Nurses Association. (2014). American Nurses Association Health Risk Appraisal (HRA): Preliminary Findings October 2013 – October 2014. [online] Finns på: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3826.pdf [Läst den 7 september 2016
  2. Medium (2015). Urgent Care: Protecting Nurses Against Workplace Violence — Pacific Standard. [online] Finns på: https://psmag.com/urgent-care-protecting-nurses-against-workplace-violence-aaeffd399541#.rszvhv1qz [Läst den 16 maj 2016]
  3. Stanko, A. Elizabeth. Knowledge about the impact of violence at work in the health sector, in Cooper, L. Carey & Swenson, Naomi. Workplace violence in the health sector: state of the art. [online] Finns på: http://who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/workplace/WVstateart.pdf?ua=1&ua=1 [Läst den 7 september 2016]
  4. Occupational Safety and Health Administration. (2015). Workplace Violence in Healthcare: Understanding the Challenge. [online] Finns på: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3826.pdf [Läst den 15 september 2016]

  Reference case: Psychiatric University Clinics Basel

  "Our people now move with less anxiety on the grounds even at night, because they know that we can determine their position in an emergency situation quickly and exactly and can immediately provide help."

  Toni Huwyler

  Building and Safety Manager, PUC Basel

 • Lösningsarkitektur

  ascom-image-
  Beskrivning av arkitekturen

  Enkelt uttryckt består en Staff Protect-lösning från Ascom av tre huvudelement: handenheter, trådlös infrastruktur och programvaran Ascom Unite. Oftast trycker någon i personalen på en larmknapp på en mobil handenhet (larm vid fall och ej-i-rörelse -larm utlöses automatiskt). Larm förmedlas via den trådlösa infrastrukturen och behandlas sedan av programvaran Ascom Unite.

  Programvaran förmedlar larm enligt fördefinierade planer och ser till att rätt personer får larmen i rätt ordning. Positionen för den enhet som skickar larmet kan fastställas med RTLS, basstationer och Ascoms positionssändare. Positioner och andra viktiga data kan också visas grafiskt på datorskärmar med Alarm Management Client.

  Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Secure communication in highly complex environments
  PDF

  Secure communication in highly complex environments

  Psychiatric clinics belong to the most demanding environment in matters of personal protection. Creating an alarm and communication system in such an environment, which completely, autonomously and reliably facilitates alarm transmission with localization of the transmitter, as well as interactive voice and text communication, is really a masterpiece. Learn how Basel's Psychiatric University Clinics (PUC) improved safety.

Andra lösningar

Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.