Compassion. Communication. Confidence.
Compassion. Communication. Confidence.

Psykiatrisk vård - säkerhet med värdighet

Lösningar för mobil kommunikation och personlarm är beprövade, effektiva och praktiska sätt att förbättra personalsäkerheten samtidigt som personalen får den rörlighet som behövs så väl i den psykiatriska vården. De underlättar dessutom diskret spårning och övervakning av utsatta personer och utrustning. Eftersom Ascoms lösningar går att integrera med i princip alla befintliga plattformar och tredjepartssystem gör de det dessutom lättare för vårdleverantörer att utnyttja befintliga resurser. Ascoms lösningar för den psykiatriska vården: ett smartare sätt att vårda.

Lösningar

  • Tekniska larm från Ascom för den psykiatriska vården >

    Tekniska larm från Ascom för den psykiatriska vården >

    Psykiatrisk vård innbär ofta dyr specialutrustning. Det är dessutom väldigt viktigt för personalens, patienternas och allmänhetens säkerhet att psykiatriska enheters fysiska integritet upprätthålls. Därför erbjuder Ascoms lösningar ett heltäckande utbud av tekniska larm och system som kopplar samman processer, utrustning, byggnader och människor. Fel och åtalbara avvikelser utlöser automatiserade larm som går direkt till utsedda tekniker. Obesvarade larm eskaleras till utvalda kollegor. Läs mer ...
  • Personlarm från Ascom för den psykiatriska vården >

    Personlarm från Ascom för den psykiatriska vården >

    Att vårda psykiskt sjuka, särskilt i ett akut skede – är ett stressigt arbete som ställer stora krav. Det kräver engagerad personal med specialkompetens. Det kräver också specialanpassade personlarm och kommunikationssystem. Lösningar som har prövats, testats och används på institutioner och inom sjukvårdssystem över hela världen. Läs mer ...