Technology that takes care of technology.
Technology that takes care of technology.

Ascoms tekniska larmlösningar för den psykiatriska vården 

På psykiatrisk vård finner man ofta dyr specialutrustning. Det är dessutom väldigt viktigt för personalens, patienternas och allmänhetens säkerhet att psykiatriska enheters fysiska integritet upprätthålls. Därför erbjuder Ascoms lösningar ett heltäckande utbud av tekniska larm och system som kopplar samman processer, utrustning, byggnader och människor. Fel och genomförbara avvikelser utlöser automatiserade larmmeddelanden som går direkt till ansvariga tekniker, och obesvarade larm eskaleras automatiskt till utvalda kollegor.

Tekniska brister i den psykiatriska vården kan snabbt eskalera och bli farliga för personal och patienter. Men med en teknisk larmlösning från Ascom går de tekniska larmen direkt till teknikernas handenheter. Resultatet? Snabb lösning av tekniska problem – och större säkerhet och trygghet för alla.

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Dokument

Översikt

Produkter

Dokument

 • Tekniska larm för den psykiatriska vården
  - lös felen, innan det blir ett problem

  En teknisk larmlösning från Ascom ger möjlighet till snabba, målinriktade svar på larm från inomhusklimatsystem, hissar, dörrar, fönster, belysning och andra tekniska installationer. Teknikern får larmen direkt till sin mobila enhet, kan kontrollera status från var som helst på anläggningen och nå kollegor med samtal och textmeddelanden när det behövs. Teknikern kan också styra enheter från sin handenhet, till exempel stoppa en fläkt eller starta om en pump. Obesvarade larm vidarebefordras automatiskt längs en fördefinierad kedja till andra kollegors handenheter. Dessutom loggas alla larm och svar automatiskt. Lagrade data kan analyseras för att ta fram prestandatrender och hitta svagheter i en anläggnings infrastruktur.

   

  Snabba fakta

  • Programvaran Ascom Unite kopplar samman mobila enheter med ett närmast obegränsat antal processer, larm och tekniska system.
  • Data och larm kan distribueras i fördefinierade eskaleringskedjor, vilket bidrar till rätt larmrespons i rätt tid.
  • Ascom använder öppen arkitektur. Våra lösningar är leverantörs- och teknologineutrala, vilket betyder att vi troligen kan återanvända din befintliga infrastruktur och dina egenutvecklade system.

   

 • Lösningsarkitektur

  ascom-image-

  Beskrivning av arkitekturen

  Det finns inte två likadana tekniska larmlösningar från Ascom. Varje lösning är individuellt anpassad till specifika behov och förhållanden. Normalt innehåller en lösning dock Ascoms hårdvara (basstationer, servrar osv.) som samarbetar med handenheter från Ascom (DECT, IP-DECT, VoWi-Fi, mobiltelefoner) via programvara som t.ex. Ascom Unite. Eftersom Ascoms lösningar bygger på en öppen arkitektur finns det stora möjligheter att vi kan återanvända din befintliga lednings- och telefoniinfrastrukturer.

  Produkter

  De produkter som visas nedan är bara en del av Ascoms hela utbud av hård- och mjukvara. Klicka på ”Produkter” i huvudmenyn för att visa hela produktutbudet. Kontakta närmaste Ascomkontor eller Asomrepresentant om du vill veta mer om specifika lösningar, produkter och tjänster från Ascom.

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Secure communication in highly complex environments
  PDF

  Secure communication in highly complex environments

  Psychiatric clinics belong to the most demanding environment in matters of personal protection. Creating an alarm and communication system in such an environment, which completely, autonomously and reliably facilitates alarm transmission with localization of the transmitter, as well as interactive voice and text communication, is really a masterpiece. Learn how Basel's Psychiatric University Clinics (PUC) improved safety.