Communications to care for carers.
Communications to care for carers.

Ascoms personsäkerhetslösningar för den psykiatriska vården

Att vårda psykiskt sjuka, särskilt i ett akut skede - är ett stressigt arbete som ställer stora krav. Det kräver engagerad personal. Det kräver också specialanpassade personlarm och kommunikationssystem. Ascom erbjuder lösningar som har prövats, testats och använts inom vården världen över.

Hur kan vi minimera riskerna för vårdpersonal inom den psykiatriska vården samtidigt som patienternas värdighet och rättigheter respekteras? En beprövad metod är att använda diskreta, mobila och individuellt anpassade lösningar från Ascom.

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Dokument

Översikt

Produkter

Dokument

 • Respekt för patienterna. Pålitlighet för personalen

  En personalsäkerhetslösning från Ascom är diskret, finns alltid till hands, aktiveras enkelt eller helt automatiskt och kan förprogrammeras för att larma utsedda kollegor eller säkerhetspersonal. Sådana lösningar kan förses med en särskild funktion för larm vid utebliven rörelse, vilket innebär att ett larm sänds om handenheten inte rör sig inom en förinställd tidsperiod. Det går också att fästa säkerhetsdraglinor på användarnas handenheter. Om handenheten tas med våld skickar den automatiskt ett larm. Lösningen kan även inkludera positionering. Det innebär att den som svarar på larmet ser var handenheten finns som skickar larmet, ofta med noggrannhet på rumsnivå. Den som svarar på larm kan även lyssna på det ljud handenheten tar upp, vilket ger dem en bättre bild av situationen som utspelar sig.

  Snabba fakta

  • Potentiellt hotfulla situationer kan gå lättare att reda ut om det finns möjlighet att diskret tillkalla förstärkning

  • Ascoms personlarm förmedlas direkt till i förväg utsedda kollegor eller till säkerhetspersonal

  • Lokaliseringsfunktionen för handenheterna i Ascoms lösningar kan göra det enklare och snabbare för dem som svarar på larm att reagera i akutsituationer

  • Personlarmen är typiskt integrerade i en komplett lösning för trådlös kommunikation som även kan användas för samtal, dataöverföring och meddelanden

   

  Reference case: Psychiatric University Clinics Basel

  "Our people now move with less anxiety on the grounds even at night, because they know that we can determine their position in an emergency situation quickly and exactly and can immediately provide help."

  Toni Huwyler

  Building and Safety Manager, PUC Basel

  Secure communication in highly complex environments
  PDF

  Secure communication in highly complex environments

  Psychiatric clinics belong to the most demanding environment in matters of personal protection. Creating an alarm and communication system in such an environment, which completely, autonomously and reliably facilitates alarm transmission with localization of the transmitter, as well as interactive voice and text communication, is really a masterpiece. Learn how Basel's Psychiatric University Clinics (PUC) improved safety.
 • Lösningsarkitektur

  ascom-image-

  Beskrivning av arkitekturen

  Ascoms personlarm integrerar infrastruktur, mobila handenheter och programvara. Dessa lösningar är öppna och skalbara. De samverkar med de allra flesta system och kan anpassas över tid för att uppfylla förändrade behov.

  Produkter

  De produkter som visas nedan är bara en del av Ascoms hela utbud av hård- och mjukvara. Klicka på ”Produkter” i huvudmenyn för att visa hela produktutbudet. Kontakta närmaste Ascomkontor eller Asomrepresentant om du vill veta mer om specifika lösningar, produkter och tjänster från Ascom. 

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Secure communication in highly complex environments
  PDF

  Secure communication in highly complex environments

  Psychiatric clinics belong to the most demanding environment in matters of personal protection. Creating an alarm and communication system in such an environment, which completely, autonomously and reliably facilitates alarm transmission with localization of the transmitter, as well as interactive voice and text communication, is really a masterpiece. Learn how Basel's Psychiatric University Clinics (PUC) improved safety.