Advanced technology for those in years.
Advanced technology for those in years.

Ascoms trådlösa lösningar för äldreomsorgen

Ascom har en enkel strategi när det gäller lösningar för äldreomsorgen: tekniken ska vara diskret. Den ska låta de boende ha kvar sin värdighet och ge dem lugn och ro. Därför är Ascoms lösningar för äldreomsorgen inriktade på kommunikationen mellan boende och mobil personal. Det ger trygghet för de boende och sparar tid för personalen, som inte ständigt behöver springa mellan boende, personalrum och fasta telefoner. De kan kontrollera prioriteten för ett anrop i farten och omdirigera det till kollegorna om de inte kan svara själva.

Samma strategi ligger bakom våra lösningar för demenssäkring: diskreta, eleganta minisändare som bärs runt halsen eller handleden och som automatiskt skickar information om bärarens position till personalen. Lösningen låser även dörrar och fönster när en riskutsatt boende närmar sig. 

 

ascom-image-

2015 fanns det sammanlagt 46,8 miljoner människor med demens i världen. Siffran beräknas stiga till 131,5 miljoner till 2050.1

ascom-image-

Antalet människor över 60 förväntas öka till det dubbla till 2050.2

Referenser:
1.  Prince, M., Wimo, A., Guerchet, M., Ali, G., Wu, Y., Prina, M. (2015) World Alzheimer Report 2015: The Global Impact Of Dementia [online] London: Alzheimer’s Disease International. Finns på  http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf
2.  World Health Organization (2016) Ageing and health [online] finns på http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/


Fallstudie från Wesley Mission i Brisbane

Wesley Mission i Brisbane har installerat Ascoms plattform för patientkallelse med integrerad DECT-mobilitet och hantering av livskritiska meddelanden och larm på sex av sina anläggningar i Queensland.

Improving care for dementia residents
PDF

En hjälpande hand: Konkreta sätt att öka säkerheten, värdigheten och livskvaliteten på långtidsboenden för dementa

Demensboenden ställs inför många svåra utmaningar ...

Lösningar

 • Ascom Direktkommunikation >

  Ascom Direktkommunikation >

  Den största fördelen med en trådlös lösning från Ascom för de boende är kanske att den ger trygghet. De vet att deras anrop alltid kommer fram och åtgärdas av rätt personer, när som helst på dygnet, dag efter dag.
 • Ascom Boendekommunikation>

  Ascom Boendekommunikation>

  Med en trådlös telefon kan personalen prata direkt med den boende och göra en direkt bedömning av hans eller hennes behov utan att ta ett enda steg. Det minskar arbetsbördan genom att spara både steg och tid.
 • Ascom Demenssäkring >

  Ascom Demenssäkring >

  Demensboenden ställs inför tuffa utmaningar. En av de svåraste är hur man skapar en miljö som är så trygg och säker som möjligt, samtidigt som man bevarar de boendes värdighet och livskvalitet. Det går att komma en god bit på vägen mot dessa mål med en lösning för demenssäkring från Ascom.