A direct line to help - but without the line.
A direct line to help - but without the line.

Ascom Direktkommunikation

Den största fördelen med en trådlös lösning från Ascom för de boende är kanske att den ger trygghet. De vet att deras anrop alltid kommer fram och åtgärdas av rätt personer, när som helst på dygnet, dag efter dag.

Anrop från boende går direkt till rätt person, till exempel en viss sköterska eller vårdare. Ingen tid går förlorad, och personalen vet alltid vilka samtal som väntar. Inkommande samtal från boende visas diskret som textmeddelanden på respektive personals trådlösa enhet, i stället för att öppet visas på en display i korridoren. Detta skyddar de boendes integritet och skapar en lugnare atmosfär med mer hemkänsla.

Minisändare som bärs runt halsen eller handleden ökar de boendes rörlighet och säkerhet.
De kan delta fullt ut i fritids- och terapiverksamhet och ändå alltid larma.

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Dokument

Översikt

Produkter

Dokument

 • Så här kan Ascoms lösningar hjälpa boende och personal

  Det ser ut och låter som i ett vanligt hem, men har den säkerhet och trygghet som behövs på ett stödboende. Det är vad Ascoms boendelösningar erbjuder. De boendes larm och anrop går ljudlöst och direkt till utsedd personals mobila enheter. De boende kan använda flera olika anordningar för att tillkalla hjälp: draglinor, väggmonterade moduler, handenheter eller sändare som hängs runt halsen eller bärs runt handleden. Även personalen kan använda flera olika Ascom-handenheter som alla är integrerade i och hanteras med middlewareplattformen Ascom Unite.

  Det som skiljer Ascoms lösningar från andra är att de är heltäckande och därmed blir extra smidiga och hållbara. Vi utvecklar och tillverkar varje komponent och ser till att de samverkar som en helhet. Dessutom är våra boendelösningar öppna. De samverkar med befintliga och planerade infrastrukturer och kommunikationssystem, liksom med utrustning från alla större tillverkare. 

  ascom-image-
 • Lösningsarkitektur

  ascom-image-
  Beskrivning av arkitekturen

  Varje lösning innehåller normalt en kombination av infrastruktur för patientanrop, programvara - oftast Ascom Unite - och mobila enheter. Varje element är integrerat i en lösning som ger ett smidigt samarbete och effektiv kommunikation mellan enskild vårdpersonal och vårdteam.

  Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • ascom-reference-case-wesley-mission-brisbane-low-res.pdf-10012191
  PDF

  Hem, kära (och trådlöst integrerade, säkra och effektiva) hem

  Därför valde Wesley Mission Brisbane, en stor ideell organisation som ger vård och socialt stöd i den australiska delstaten Queensland, Ascoms lösning för patientkallelse för sex av sina äldreboenden.
  Ascom_Reference_Case-10012247
  PDF

  Modern kommunikation på historiskt äldreboende

  Änggårdsbackens blandning av historiska miljö, modern teknik och innovativa arbetsmetoder skapar en trivsam och trygg stämning.