Freedom of security.
Freedom of security.

Demenssäkring - en intelligent och respektfull lösning för övervakning

Demensboenden ställs inför tuffa utmaningar. En av de svåraste är hur man skapar en miljö som är så trygg och säker som möjligt, samtidigt som man bevarar de boendes värdighet och livskvalitet. Det går att komma en god bit på vägen mot dessa mål med en lösning för demenssäkring från Ascom.

Normalt består en sådan lösning av bärbara minisändare, lågfrekventa lokaliseringsfyrar, rörelsesensorer och system för tvåvägskommunikation. De ger personalen möjlighet att enkelt spåra var de boende befinner sig. Samtidigt ger lösningen de dementa största möjliga rörlighet och rörelsefrihet. Även de boendes familjer kan känna större trygghet i och med att de kan vara säkra på att deras anhöriga vistas i en säker miljö med sin värdighet i behåll.

 

ascom-image-

Översikt

Produkter

Dokument

Översikt

Produkter

Dokument

 • Så här kan Ascoms lösning för demenssäkring hjälpa boende med demens

  Genom att maximera rörelsefriheten i en säker miljö kan Ascoms lösning för demenssäkring bidra till bättre självkänsla hos de boende. Rörligheten ger dessutom motion och underlättar för de boende att umgås. Även andra boende har fördel av att smart teknik installeras på långtidsboenden eftersom frånvaron av ljudliga larm och störande sökningar efter boende som är ute och vandrar skapar en lugnare och behagligare stämning för alla.

  Lösningen gör det även lättare för de boende att delta i det som Alzheimerföreningar beskriver som meningsfulla aktiviteter och definierar som ett mycket viktigt inslag i en god demensvård. Sådana aktiviteter hjälper de boende behålla sin funktionsförmåga och kan förbättra deras livskvalitet genom att erbjuda valmöjligheter, gemenskap och nöje.1

   

  Referenser:
  1. Dementia Care Practice Recommendations for Assisted Living Residencies and Nursing Homes. (2009). Alzheimer’s Association Campaign for Quality Residential Care. [läst 31 januari 2017] http://alz.org/national/documents/brochure_DCPRphases1n2.pdf

  ascom-image-
 • Lösningsarkitektur

  ascom-image-
  Beskrivning av arkitekturen

  Varje lösning innehåller normalt en kombination av infrastruktur för patientkallelse, programvara - oftast Ascom Unite - och mobila enheter. Varje element är integrerat i en lösning som ger ett smidigt samarbete och effektiv kommunikation mellan enskild vårdpersonal och vårdteam.

  Produkter

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • ascom-reference-case-wesley-mission-brisbane-low-res.pdf-10012191
  PDF

  Hem, kära (och trådlöst integrerade, säkra och effektiva) hem

  Därför valde Wesley Mission Brisbane, en stor ideell organisation som ger vård och socialt stöd i den australiska delstaten Queensland, Ascoms lösning för patientkallelse för sex av sina äldreboenden.
  Ascom_Reference_Case-10012247
  PDF

  Modern kommunikation på historiskt äldreboende

  Änggårdsbackens blandning av historiska miljö, modern teknik och innovativa arbetsmetoder skapar en trivsam och trygg stämning.