Larmhantering för mobila medarbetare

Maximera utrustningens och personalens effektivitet. Se till att människor, processer och utrustning alltid är sammankopplade – med innehållsrika, filtrerade larm och meddelanden som möjliggör snabba förebyggande åtgärder och samordning av arbetsflöden.

En av de viktigaste fördelarna med Ascoms lösning på Seveso-certifierade anläggningar är den djupa integrationen med utrustnings- och processlarmsystem.
Patrick Cong
IT-projektledare hos Guerbet Group, Frankrike
Läs mer