Innovation i sundhedssektoren med Ascom Digistat

De lokale sundhedsmyndigheder i Bologna begyndte at udrulle Digistat platformen på operationsstuerne i 2012 med fuld implementering i 2017. 

Digitalisering i Bologna med Ascom Digistat

Det er et meget komplekst initiativ og er et stort skridt i retning af digitalisering af operationsstuer med de fordele, det giver i form af blandt andet bedre kvalitet i sundhedsplejen og omkostningsbesparelser. Projektet påvirker ikke kun et enkelt hospital, men hele området.

Digitaliseringen omfatter otte hospitaler herunder deres plejepersonale og administrative medabejdere på hospitalerne. De otte hospitaler har tilsammen 1.310 sengepladser, hvoraf 618 er på Maggiore Hospital og 199 er på Bellaria Hospital. Mere end 27.000 operationer vil blive udført på Maggiore Hospital, og lidt under halvdelen vil blive udført  på Bellaria Hospital.

Resultatet vi har nu, er en softwareløsning, der til enhver tid understøtter os i at opretholde en præcis og funktionel ensartethed i sprogbrugen gennem alle faser af den kirurgiske proces. Under oprettelsen og implementeringen af løsningen arbejdede vi tæt sammen med Ascoms medarbejdere, som reagerede hurtigt og effektivt på alle vores anmodninger og behov.
Dr. Alba Riccheo
Medical Anesthesia and Resuscitation Director, Operating Unit Surgery Manager OM Operators (SS)
Ascom Digistat spiller en central rolle i digitaliseringsprocessen på hospitaler, og jeg tror på – baseret på vores direkte erfaring her på Maggiore Hospital – at det er en faktor, der bidrager til den betydelige forbedring af de kirurgiske arbejdsgange.
Mauro Tiacci
DATeR Manager of the Surgical Units Module (PBO) and Single Sterilization Center HUB
  • Downloads
Maggiore Hospital
kundereference
Maggiore Hospital
kundereference
Download
Flere kundereferencer

Tal med en repræsentant fra Ascom

Kontakt os

Ønsker du mere information?

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.