Sonitor er den førende leverandør af ultralydsbaserede realtime positioneringsløsninger.

Sonitors Sense RTLS platform, der er integreret med Ascom Unite Connect til RTLS, understøtter use cases på tværs af hele plejen.

Løsning tilgængelig på følgende markeder

  • USA
  • Canada
  • EU/EFTA
  • Asien*
  • Australien

De angivne understøttede geografiske markeder er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Kontakt Sonitor, besøg partnerwebsitet for at få oplysninger om specifik tilgængelighed i dit land, eller kontakt din lokale Ascom repræsentant for at få opdaterede oplysninger.
*Kontakt din lokale Ascom-repræsentant for at få oplysninger om specifik tilgængelighed

Om Sonitor

Sonitor er en førende leverandør af unikke, ultralydsbaserede RTLS løsninger (Real Time Location System), der forbinder den fysiske verden med Internet of Things (IoT) og sikrer opkoblet intelligens og synlighed i realtid. Som den første – og eneste – virksomhed, der anvender proprietær ultralydsteknologi som den primære teknologi til indendørs positioneringssystemer (IPS), sporer Sonitors platform automatisk realtidsplaceringen af bevægeligt udstyr og personer med 100 % nøjagtighed på rum- eller underrumsniveau i komplekse, indendørs miljøer, såsom hospitaler, klinikker og ambulante operationscentre. Med en åben integrationsplatform sikrer Sonitor fleksibilitet til at udnytte de bedste softwareapplikationsløsninger, der dækker mange anvendelser såsom patientkald, patientflow, workflow og kapacitetsstyring, håndhygiejne og infektionskontrol samt administration af aktiver og lager.

Tilbage til partnere

Ansvarsfraskrivelse:   
Sonitor er ansvarlig for alle oplysninger og specifikationer i løsningen. Indholdet kan ændres uden  varsel.

Ønsker du mere information?

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.