Alarmløsning til personlig sikkerhed

Ascoms løsninger til overfaldsalarmer hjælper personalet med hurtigt at udløse en alarm og reagere på hændelser, så arbejdspladsen bliver mere sikker.

Udfordringen ved at beskytte medarbejderne

For mange organisationer og deres medarbejdere er fysisk vold en daglig risiko. Næsten 1 ud af 4 medarbejdere verden over har oplevet fysisk vold og/eller chikane på arbejdspladsen1.

I stedet for at føle sig utrygge og isolerede skal personalet føle sig trygge og vide, at hjælpen aldrig er langt væk. Og arbejdsgiverne skal vide, at de lever op til deres ansvar og minimerer risikoen og de omkostningstunge konsekvenser. Det er klart, at denne risiko i højere i sikrede institutioner, f.eks. fængsler, men den kan også forekomme på arbejdspladser inden for industri, hotel- og restaurationsbranchen og detailhandel. I en nylig global undersøgelse1 blandt tusindvis af medarbejdere over hele verden rapporterede hele 23 %, at de oplevede en eller flere former for vold og chikane på arbejdspladsen.

Det er afgørende at minimere risikoen og maksimere sikkerheden på arbejdspladsen for alle medarbejdere. Et overfald kan være altødelæggende for de personer, der er direkte berørt, og forårsage skade, fysisk eller psykisk sygdom og endda død. Og andre medarbejdere kan føle sig mere udsatte og truede, hvilket kan føre til, at de forlader organisationen.

Ud over de menneskelige omkostninger er det også vigtigt at reducere risikoen og omkostningerne for organisationen. På kort sigt kan et overfald f.eks. indebære driftsstop, behov for ekstra personaledækning osv. På længere sigt er der tid og omkostninger forbundet med at undersøge hændelser, rekruttere og uddanne nye medarbejdere. Din organisations omdømme kan lide under det, og du kan endda få bøder og risikere fængselsstraf, da sundheds- og sikkerhedsbestemmelser er blevet misligholdt, og du derfor kan blive holdt personligt ansvarlig.

Når personalet bliver angrebet eller føler sig truet, er det ekstremt vigtigt, at de kan udløse en alarm, der hurtigt og automatisk kan underrette andet personale om at komme til deres lokation. Det kan stoppe et overfald eller forhindre det i at ske i første omgang og give udsatte medarbejdere en følelse af sikkerhed, når de ved, at hjælpen aldrig er langt væk.

23 % har oplevet en eller flere former for vold eller chikane på arbejdspladsen.
- ILO-Lloyd’s Register Foundation-Gallup – global undersøgelse af mere end 74.000 medarbejdere i 121 lande

Overfaldsalarmer

Ascom leverer en overfaldsalarmsløsning baseret på mobile enheder med indbyggede personalesikkerhedsfunktioner som f.eks. panikknapper, realtidslokaliseringsteknologier, alarm-dashboards, hændelseskortlægning og mobile reaktionsworkflows. Alt sammen for at sikre, at andet personale kan reagere så hurtigt som muligt på et overfald på en medarbejder.

Få flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger ved at downloade løsningsarket for personalarmer nedenfor.

Eller du kan kontakte din lokale Ascom-repræsentant for at drøfte dine behov for din arbejdsplads.
Kontakt os
  • Download
Solution sheet
Solution sheet
Download

Relaterede løsninger

Ønsker du mere information?

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.