Forbedrer sikkerheden og reducerer sygeplejerskers administration

Ascom hjælper med at gøre usynlige patienter synlige. Chase Farm Hospitalet i London har forbedret den kliniske sikkerhed, reduceret administrationen dramatisk og frigivet mere tid til patientpleje.

Hospitalet, som er en del af Royal Free London NHS Foundation Trust, åbnede i september 2018. Det anvender en række integrerede teknologier på operationsgangen, som omfatter 50 sengepladser, hvoraf 42 er enestuer, otte operationsstuer, dagkirurgi, endoskopi, klinikker og akutcentre fordelt på fem etager.

De 42 enestuer gav hospitalet en udfordring med at gøre den "usynlige" patient synlig – og dermed håndtere sygeplejerskernes største bekymring: At de kunne overse et alvorligt klinisk problem, når patienten var ude af syne og alene på stuen.

Centralt for det nye hospitals succes er et sofistikeret patientkaldesystem, der er designet i samarbejde mellem Ascom og sygeplejersker. Patientkaldesystemet er integreret med Ascom Myco smartphones, hvor plejepersonalet modtager alle patientkald, alarmer og beskeder.

Det afgørende var, at teknologiudviklingsarbejdet blev udført af klinikere i stedet for til klinikere. Det betød, at vi sygeplejersker og andre interessenter var reelt engagerede, da vi planlagde hospitalet fra starten – med synspunkter og idéer fra afdelinger, IT, portører, administratorer, tilknyttet sundhedspersonale og medicinsk personale.
Natalie Forrest
Chief Executive Office og Chief Nursing Officer, Chase Farm Hospital, Storbritannien
  • Downloads
Ascom Healthcare Platform 
på Chase Farm Hospital
Ascom Healthcare Platform
på Chase Farm Hospital
Download
Flere kundereferencer

Lad os tage en uforpligtende snak

Kontakt os

Ønsker du mere information?

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.