Ascom skal levere 1400 kliniske smartphones til nyt supersygehus

RH Gødstrup - det nye supersygehus i Region Midtjylland - har valgt Ascom Myco 3 som den kliniske smartphone til hele sygehuset. Ascoms specialdesignede smartphone understøtter det teknologiskifte, der pågår i sygehussektoren, hvor brugen af kliniske apps vokser stærkt.

februar 1, 2021


Når det kliniske personale starter på RH Gødstrup til efteråret, bliver det med specialdesignede smartphones i kittellommerne. Det nye supersygehus har bestilt 1400 Ascom Myco 3 smartphones, som samler patientkommunikation, kliniske alarmer og personsikring i én og samme enhed. Den specialdesignede smartphone skal anvendes på alle kliniske afdelinger og vil erstatte de DECT-telefoner, alarmsendere, patientkald mv., der er normalen i dag.

Myco 3 håndterer ikke blot patientkald og kritiske alarmer, men giver også mulighed for at anvende kliniske systemer, patientlogistik, journalisering, dokumentation, opslagsværker mv., når og hvor de har behov for det. Det sker i form af kliniske app, og dermed spiller Myco 3 ind i det igangværende teknologiskifte i sygehussektoren. 

- Udbredelsen af kliniske apps vokser og baner vejen for smidigere og effektive arbejdsflows, som kan understøttes af smartphones. Vi valgte Ascom Myco 3, fordi den er udviklet til det kliniske miljø. Blandt andet har den hot swap og fungerer 24/7, også mens man skifter batteri. Derudover har den indbygget personsikring med alarmknap og positioneringssoftware, hvilket er særligt vigtigt for personalet i akutmodtagelsen og psykiatrien, siger projektleder for Telefoni & Mobility på RH Gødstrup, Jan Kildelund.

Tilbage