Fordele og funktioner med en personsikringsløsning

De to centrale elementer i Ascom Personsikring er den specialdesignede smartphone med indbygget alarmknap, Ascom Myco 3, og Ascoms personsikringsplatform. Læs mere om fordele med og funktioner i løsningen herunder.

oktober 28, 2021

Det skal være trygt at gå på arbejde og gøre en forskel for mennesker, der af forskellige årsager har psykiske udfordringer. Derfor har vi i Ascom udviklet en personsikringsløsning til bosteder og psykiatriske institutioner, som skærper sikkerheden for personalet, uanset om de befinder sig inde eller ude. Løsningen letter samtidig de daglige arbejdsprocesser og forenkler al administration, drift og vedligeholdelse, hvilket giver betragtelige økonomiske besparelser. Den favner både det lille bosted og den store institution med de forskellige krav, der måtte være.

1. En enhed til alle formål 

Ascom Myco 3 er en kombineret smartphone og overfaldsalarm, og den løser dermed udfordringen med, at medarbejderne skal have forskellige enheder til forskellige formål. Myco 3 er en avanceret Android smartphone, der både understøtter professionel administration, og naturligvis også alle velkendte smartphone apps, herunder mobilopkald, SMS, kalender og mail. Den indbyggede alarmfunktion kan meget mere end blot at sende et alarmsignal. Med et tryk på alarmknappen på toppen af Myco 3 aktiveres en alarmfunktion, som kolleger modtager på deres Myco 3, og et automatisk alarmflow går i gang. En enhed til alle formål øger trygheden for personalet. 

2. Større tryghed – også udendørs 

Ascom Myco 3 kan identificere en brugers nøjagtige position - inde som ude - uanset hvor langt væk fra institutionen man befinder sig. Alarmer og positioner sendes og modtages overalt, og I går derfor ikke på kompromis med trygheden nogen steder. Myco 3 understøtter både udendørs GPS-positionering og indendørs IR-positionering (Infrarød) og veksler uproblematisk mellem de to teknologier, uanset om smartphonen er på mobilnettet eller WiFi. Er man på tur uden for huset eller spiller bold på den nærliggende fodboldbane, kan kolleger hurtigt identificere den nøjagtige position og komme til hjælp. Indendørs kan en brugers position identificeres på etage- og rumniveau, hvilket er særligt relevant for større bosteder og institutioner med flere etager.

3. Klare, foruddefinerede processer – også udendørs 

Med Ascom Myco 3 kan bosteder og institutioner opsætte klare regler for de processer, der skal gælde ved overfald. Særligt udendørs har det hidtil været en udfordring med alarmer, der ikke fungerer på afstand af bostedets eller institutionens positionsmeldere. Den indbyggede teknologi i Myco 3 muliggør både opsætning af regler og etablering af eskalationskæder, så de rette kolleger modtager alarmen, uanset om alarmsituationen opstår på skiløjpen eller fodboldbanen. Professionaliserede processer fra A til Z og korrekt alarmeskalering mindsker forvirring og skærper sikkerheden for alle. 

 

Vigtigste fordele med Ascoms personsikringsplatform 

1. Åben og central platform 

I stedet for at have decentrale løsninger og enheder, der skal administreres, drives og vedligeholdes af det enkelte bosted eller institution, kan kommuner nu skabe en centraliseret it-infrastruktur for bosteder og institutioner, som drives af kommunens it-afdeling. Personsikringsplatformen er åben, dvs. ikke-proprietær, og derfor kan andre smartphonemærker og -modeller uden alarmknap også kobles på løsningen og modtage alarmer. Det skaber overblik og ensartede processer på tværs. Vi udvikler løbende nye integrationsmuligheder. 

2. Styrbar økonomi, ressourcebesparelser og hurtig opsætning  

Det frigiver ressourcer, når al administration og drift overgår til kommunens it-afdeling. Og der kan være mange penge at spare i længden. Det er væsentligt enklere og billigere at holde én platform i drift, samt supportere det samme udstyr på tværs af hele kommunen. Derudover slipper hvert specialområde også for selv at finde, indkøbe og drive en personsikringsløsning. Det gør omkostninger og drift forudsigelig. Når platformen er installeret i kommunen, kan man koble bosteder og institutioner på i løbet af få dage. 

Løsningen kan skalere fra én bruger/institution til alle brugere og institutioner i kommunen. Derudover understøtter løsningen både en CAPEX- og OPEX-model. I en OPEX-model kan kommunen nemt op- og nedjustere i takt med ændrede behov hos de enkelte institutioner.

 

Vigtigste funktioner i Ascom Myco 3

1. Navngiv lokationer og rum

I kan give forskellige udendørs lokationer og områder et brugervenligt navn, fx ’boldbane’ eller ’bålplads’ ved hjælp af geocoding. Det gør det endnu nemmere at finde den nøjagtige position på en kollega, og komme hurtigt til hjælp. 

2. Kald nærmeste kollega

I kan kalde nærmeste kollega gennem funktionen alarmtildeling. Nærmeste kollega kan defineres på forskellige måder. Det kan være kolleger, der fysisk er tættest på, det kan være navngivne kolleger, det kan være dynamiske grupper, dvs. kolleger i samme hus/bygning eller kolleger, som er med på tur uden for bostedets eller institutionens egen lokation 

I definerer desuden, hvordan alarmen skal eskalere i tilfælde af de enkelte alarmtyper, dvs. hvor akut behovet er for hjælp. Ubesvarede alarmer eskaleres automatisk til næste, relevante kollega. 

3. Følg mig

Løsningen har indbygget funktionaliteten follow-me. Hvis en bruger efter at have afgivet en alarm flytter sig fra en position til en anden, opdaterer løsningen automatisk placeringen. Kolleger kan dermed altid finde frem til brugeren og komme denne til hjælp. 

4. Diskret alarm 

Alarmen sendes direkte til alarmmodtagernes smartphones og ikke til displays eller højttalere opsat på gangarealer. Dermed undgås, at situationen eskalerer og påvirker de øvrige beboere. 

5. Differentieret alarm

Alarmafsender kan vælge, om der skal sendes en akut alarm eller en blød alarm. Dobbelttryk på alarmknappen afgiver en akut alarm, hvorimod et enkelt tryk afgiver en alarm, der signalerer, at kolleger gerne må nærme sig. 

6. Brugervenlighed

På Myco 3 bliver alarmer præsenteret visuelt med en kort tekstbeskrivelse samt let identificerbar lyd, så det er nemt for modtagerne at afkode, hvilken type alarm, der er tale om. Brugervenligheden er altafgørende for, at kolleger lynhurtigt kan danne sig et overblik over alarmens prioritet og natur. 

7. Sikkerheden i top 

Myco 3 fortæller, hvornår batteriet skal skiftes, og fungerer tilmed fortsat under batteriskifte. Myco 3 kan således altid være klar, og medarbejderne risikerer ikke at stå i en situation, hvor de ikke kan sende eller modtage alarmer.

8. Robusthed

Ascom Myco 3 er langt mere robust end en almindelig smartphone. Den er IP 67 certificeret, og tåler derfor hårdhændet behandling og desinfektion med gængse desinfektionsmidler. Positioneringsenhederne (IR-lokatorerne) er vandalsikrede, og afsender automatisk en alarm, hvis nogen forsøger at dække dem til eller udøver hærværk på dem.

Tilbage

Lad os tage en uforpligtende snak

Personsikerhed i kommunerne med Anja Schmidt Edvardsen

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.

Ønsker du mere information?

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.

Få sidste nyt med vores nyhedsbrev!