Hils på vores nye kliniske konsulent, Tejs Povlsen

Vi har udvidet vores kliniske konsulentteam med endnu en dygtig medarbejder. Tejs Povlsen er uddannet sygeplejerske og har i de seneste seks år arbejdet i skiftende vagter på akut medicinsk modtagelse på Frederiksberg Hospital. Han er derfor vant til at jonglere med rigtig mange bolde. I Ascom får han én helt central opgave: At sikre, at vores teknologiske løsninger bliver en reel gevinst for det kliniske personale.

maj 4, 2018

Ligesom vores øvrige kliniske konsulenter har Tejs haft den travle hverdag på en klinisk afdeling tæt inde på livet. Han har oplevet udfordringerne med at skulle fastholde overblikket og prioritere korrekt i et tidspresset miljø med øgede krav til dokumentation og et stigende antal patienter med komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Det er udfordringer som disse, Ascom ønsker at være med til at løse. Men det sker kun, hvis brugerne tages med på rejsen, og det er her Tejs og hans kollegaer kommer ind.

- Det kliniske personale vil gerne aflastes med smidigere arbejdsprocesser, men ofte får de nye løsninger den stik modsatte effekt, fordi brugerne ikke kan se meningen med dem. Det kliniske personale inddrages alt for lidt, når ny teknologi indføres på hospitalerne. Mange leverandører har et meget lavt kendskab til, hvordan hverdagen fungerer på afdelingerne. De kommer med nogle løsninger, som brugerne ikke forstår og ikke anvender efter hensigten. Løsningerne ender derfor med at blive et ekstra led i arbejdsprocessen frem for en gevinst, siger Tejs Povlsen og fortsætter:

- Jeg kan virkelig godt se ideen med at etablere et team af kliniske konsulenter. Det er vigtigt at inddrage detaljeret viden om de kliniske arbejdsprocesser for at få en succesfuld implementering af ny teknologi. Ascom har udviklet en klinisk konsulentmodel med tre trin, der sikrer, at løsningerne designes, implementeres og monitoreres i tæt samarbejde med det kliniske personale. Jeg tror, det er den helt rette vej at gå. Ingen er i tvivl om, at arbejdsgangene skal forbedres på hospitalerne, men vi skal væk fra, at teknologien trækkes ned over hovedet på personalet. Den positive effekt opstår i et samspil.

Ud over arbejdet som sygeplejerske havde Tejs rollerne som ansvarshavende, koordinerende og visiterende sygeplejerske på akut medicinsk modtagelse samt arbejdsmiljørepræsentant. Han var bl.a. med til at sikre Arbejdsmiljøprisen på afdelingen efter en målrettet indsats for at ændre et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derudover var han en del af det team, som underviste i avanceret hjertestop på hele Frederiksberg Hospital. 

Tilbage