Nyt midt-vestjysk sygehus optimerer håndteringen af medicinske alarmer

Som det første sygehus i Danmark har RH Gødstrup valgt en løsning, der distribuerer alarmer fra det medicotekniske udstyr til den ansvarlig klinikers mobiltelefon. Løsningen fra Ascom løfter sikkerhed og kvalitet til et nyt niveau i forhold til eksisterende løsninger og bidrager til større fleksibilitet på det nye sygehus.

juni 18, 2021

Region Midtjylland har netop bestilt en ny løsning fra Ascom til håndtering af medicinske alarmer. Løsningen, Ascom Digistat, skal implementeres på regionens nye sygehus, RH Gødstrup, som åbner til efteråret, men allerede nu ligger i den teknologiske superliga. RH Gødstrup har således fra start bestilt 1400 kliniske smartphones til personalet, og nu har sygehuset som det første i Danmark valgt at udnytte app-teknologien til håndtering af medicinske alarmer frem for SMS.

Løsningen er medicinsk godkendt og opkobles til patientmonitorer og telemetrier, hvorfra den opsamler medicinske alarmdata og sender dem direkte til den sygeplejerske, der har ansvar for den givne patient. De medicinske alarmer vises i Ascoms Unite Axess app. Dette er den samme app, hvor personalet også modtager patientkald, kritiske alarmer og tekniske alarmer. En indbygget prioriteringsfunktion sikrer, at vigtige alarmer og beskeder altid favoriseres.

-Det er en kæmpe fordel, at personalet kun skal orientere sig ét sted. Det giver et væsentlig bedre overblik og gør det muligt at reagere hurtigere, siger projektleder for indkøb & medicoteknik i Region Midtjylland, Peter Libergren.

Der er flere grunde til, at vi har valgt Ascom Digistat. For det første at løsningen er medicinsk godkendt, og dernæst at den er designet ud fra et tæt kendskab til de kliniske processer. For eksempel har løsningen en indbygget kvitteringsfunktion, som bliver ved med at sende alarmerne ud, indtil en sygeplejerske kvitterer for modtagelsen. Vi mener, det er et kvalitets- og sikkerhedsskridt videre end blot at sende en SMS, som måske ikke bliver set.
Peter Libergren
Projektleder for indkøb & medicoteknik i Region Midtjylland

Som udgangspunkt implementeres Ascom Digistat på fire afdelinger: Akutmodtagelsen, Hjerteafdelingen, Børn & Unge samt Geriatrisk afdeling. Men løsningen giver samtidig mulighed for samarbejde omkring medicinske alarmer på tværs af alle afdelingerne på sygehuset. Indlægges en patient med hjerteproblemer fx på Ortopædiske afdeling til en hofteoperation, kan der tilkobles en telemetrimåler, som både Hjerteafdelingen og personalet på Ortopædisk afdeling kan modtage alarmer fra i deres app.

-Det giver en meget stor fleksibilitet. Specialisterne kan fjernovervåge patienter, der er indlagt på andre afdelinger, samtidig med at personalet dér, som er tættest på patienten, hurtigt kan reagere på alarmer og løbe ind og observere, siger Peter Libergren.

Ascom Digistat er udviklet af Ascoms globale udviklingsteam og har en stor udviklingsafdeling i ryggen. RH Gødstrup er den første installation i Danmark, men flere andre sygehuse ser på løsningen.

Tilbage