Ascom Unite System Logging

Bedre information giver bedre workflows

Ascom Unite registrerer alle vigtige systemhændelser, herunder systemalarmer og -fejl, der kan bruges til senere analyse i forbindelse med fx revision og statistik. Den detaljerede log gør det også muligt at spore, hvordan en besked sendes gennem Unite-systemet.

En aktivitetslog omfatter alle beskeder og hændelser, der bearbejdes i Ascom Unite. Eksempler på aktiviteter er beskeder, alarmer, fejl, ind-/udgående aktiviteter og svar på beskeder. Optimerer fejlsøgning. En log giver overblik over alle relaterede hændelser til en aktivitet, så man fx kan se, om en alarm blev sendt til den tildelte plejer, efter den var aktiveret i systemet. 

ascom-image-

Rapportering giver et bedre beslutningsgrundlag og bedre planlægning

ascom-image-

Hurtigt overblik

 • Der er to komponenter i Unite Analyze
  • Activity logging 
  • Præ-defineret rapportpakke, der understøtter Ascom Telligence patientkaldesystemet
 • Alle log-oplysninger kan eksporteres til en SQL-database og anvendes til senere reference og arkivering
 • Kompatibel med standardiserede rapporteringsredskaber til udarbejdelse af tilpassede rapporter
 • En aktivitetslog omfatter alarmbeskeder, alarmer, fejl, ind-/udgående aktiviteter og svar på beskeder.
 • Avancerede filtreringsredskaber gør det muligt at finde vigtige oplysninger hurtigt og nemt

Fordele

 • Registrerer vigtige rapportoplysninger, som gør det muligt at spore vigtiger KPI'er
 • Gør det muligt for ledere at lægge bemandingsplaner på et velinformeret grundlag
 • Gør det muligt at identificere flaskehalse og optimeringsmuligheder
 • Gør det muligt at identificere ændringer, der påvirker kvaliteten i patientplejen

 

Supplerende dokumenter

Unite Analyze Product Sheet
PDF

Unite Analyze Product Sheet

Unite Analyze Product Sheet