Ascom Telligence.
Ascom Telligence.

Ascom Telligence® - Patientkald på en helt ny måde

 • Velkommen til en ny generation af kald- og kommunikation til sundhedssektoren: Ascom Telligence Patientkald.
 • Strømliner personalekommunikation og -samarbejde: Ascom Telligence tager udgangspunkt i effektiv håndtering af opgaver og kald og gør det muligt for personalet nemt at identificere og prioritere kald samt at minimere svartider - med færrest mulige skridt.
 • Kliniske workflows direkte ved sengen: Ascom Telligence brugerdefinerede workflows giver plejepersonalet mere tid med patienten. Et tryk på panelet giver direkte forbindelse til kolleger. Forespørgelser, opdateringer og alarmer distribueres direkte fra sengestuen til fx kolleger, laboratorier, portører, administration osv.
 • Patienten bliver hørt: Talemodulerne kan placeres hvor som helst og gør det nemt at kommunikere direkte imellem patient og personale. Patienterne kan fx styre persienner, tv, radio, lys og underholdningssystemer. Patienterne kan også indikere individuelle behov fx vand og toiletbesøg. Derved informeres de relevante personalegrupper, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Overblik

Produkter

Relaterede information

Overblik

Produkter

Relaterede information

 • Ascom Telligence i detaljer.

  Den moderne sundhedssektor er af natur i konstant forandring. Derfor kommer de traditionelle kommunikationsløsninger, herunder patientkald, ofte til kort. For eksempel har plejepersonalet ikke altid tid til at gå til patienten for at høre, hvad hvert enkelt patientkald drejer sig om. Tiden kan bruges smartere.

  Personalet har brug for et system, der understøtter, at de er i konstant bevægelse. Et system, der gør det muligt at kommunikere med patienterne og vurdere deres behov, uanset hvor de befinder sig. Det kan spare mange skridt - hver eneste dag.

  Patienterne har også deres behov. De har behov for at være i kontakt med plejepersonalet, uanset hvor personalet befinder sig. Derfor har også de brug for løsninger, der gør det nemt at kommunikere deres behov. Det giver patienterne en følelse af at være i kontrol, og det skaber tryghed.

  Ascom Telligence kan løse denne type udfordringer - og meget mere end det. Den knytter patienter, personale, klinisk data, tjenester og medicoteknisk udstyr sammen - med mere. Den kan forenkle og smidiggøre kommunikation og workflows mellem alle dem, der er involveret i plejen. Og resultatet? Et bedre samarbejde, mere tilfredse patienter og bedre udnyttelse af ressourcerne. 

  Ascom Telligence. Designet til sygeplejersker og plejepersonale. 

  Sygeplejersker har brug for mere effektive kommunikationsværktøjer

  • Plejetid

   Tid, sygeplejersker bruger med patienterne [1]
   <20%
   <20%
  • Antal personale som en patient møder

   Gennemsnit for patienter indlagt i 4 dage [2]
   50
   50
  • Størstedelen af afbrydelser skyldes......

   ....kommunikation, ventetid eller finde plejeartikler [3]
   77%
   77%
  • Mundtlig frem for digital kommunikation

   Kommunikerer primært ansigt til ansigt [4]
   90%
   90%

  Bedre patientkommunikation og stærkere samarbejde med Ascom opgavestyring

  Ascom Telligence gør det markant lettere at håndtere patientforespørgsler. Systemets indbyggede opgavestyring fjerner plejepersonalets behov for at skrive og udveksle håndskrevne huskesedler og erstatter dem med et elektronisk overblik. Sygeplejersken opretter ganske enkelt forespørgslen på sin Ascom mobiltelefon, personalekonsollen eller i Ascom Unite View. Forespørgslen kobles til patientens sengestue og kan ledsages af follow up reminders samt markering, når opgaven er fuldført. Alle hændelser logges desuden, så man til enhver tid har dokumentation for alle opgaveforløb. Da interfacet er det samme på tværs af alt udstyr, kan personalet hurtigt lære at bruge løsningen.

   

   

  ascom-image-
  ascom-image-

  Understøtter kliniske workflows ved sengepladsen

  Ascom Telligence Patientkald er designet til at understøtte et mere strømlinet kommunikationsflow. Løsningen er fleksibel og kan konfigureres, så den passer til netop de arbejdsflows, der findes på jeres hospital, og den indeholder flere innovative funktioner:  

  • Personalet kan fra sengestuen give et patientkald en højere prioritet og derved tilkalde mere assistance
  • Ved patientforespørgsler kan personalet oprette serviceopgaver direkte i systemet og følge dem, til de afsluttes
  • Automatiske reminders om at tilse patienter understøtter regelmæssig og rettidig pleje
  • Strømliner processerne omkring indlæggelse, udskrivning og forflytning i plejesituationen

  Telligence sikrer, at beskeder leveres hurtigt til det rette personale eller afdeling uanset lokation.
   

  Alt samlet på én platform

  Kombinationen af Telligence patientkald, Ascom Unite-softwaren og Ascoms mobilitetsløsninger giver personalet adgang til nye muligheder for at kommunikere og samarbejde, når de er på farten.

  Ascom Unite bygger bro mellem de medicinske systemer og de mobile enheder, og håndterer såvel integration, avanceret messaging og systemadministration i én og samme softwarepakke.

  Telligence understøtter derudover enkel integration til andre teknologier som fx medicinsk udstyr med godkendte patientkaldinterfaces, ADT-systemer, intelligente senge og positioneringsløsninger.

  Det har aldrig været nemmere at yde en effektiv, patientfokuseret pleje.

  ascom-image-

  Overholder de højeste globale kvalitetsstandarder

  Ascom Telligence Patientkald opfylder alle kravene i globale standarder som UL, VDE, HTM m.fl. og er compliant med UL Standard for Safety for Hospital Signaling and Nurse Call Equipment, UL 1069. Alle komponenter i Telligence-løsningen, herunder tilbehør, træksnore og stik, er designet til sikker anvendelse i sundhedssektoren.

  Referencer:
  1. Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34 
  2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Accessed 30 Mar. 2016]. 
  3. Hall, L.M., Pedersen, C. and Fairley, L., 2010. Losing the moment: understanding interruptions to nurses' work. Journal of Nursing Administration40(4), pp.169-176.
  4. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15 Mar. 2016].

  Specifikke funktioner og features i Ascom Telligence kan kræve installation af øvrige Ascom produkter eller software. 
  Tilgængelighed, konfiguration og tekniske specifikationer på Ascoms produkter, services og løsninger kan variere fra land til land. Kontakt os for yderligere information.

 • Filter by

  Clear all

  • No search results were found. Please, refine your search.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!

  Specifikke funktioner og features i Ascom Telligence kan kræve installation af øvrige Ascom produkter eller software. 
  Tilgængelighed, konfiguration og tekniske specifikationer på Ascoms produkter, services og løsninger kan variere fra land til land. Kontakt os for yderligere information.

 • Download yderligere information

  final-ascom-telligence5-brochure-01248-01-enx.pdf
  PDF

  Telligence Nurse Communication System Brochure

  The next generation of nurse call is here. in fact, it is so innovative it constitutes a whole new category of healthcare communications: the Ascom Telligence Patient Response System
  01244-01-enx-final-telligence-room-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Room Devices Product Sheet

  Ascom Telligence room devices are peripheral devices and modules that help enhance staff efficiency and support patient safety measures.
  01246-01-enx-final-telligence-staff-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Staff Devices Product Sheet

  Designed for caregivers, the all-new Ascom Telligence staff devices from Ascom are among the most intuitive and flexible available.
  01243-01-enx-final-telligence-patient-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Patient Devices Product Sheet

  Ascom Telligence patient devices range from basic single-button nurse call devices, to multi-button devices that combine nurse call functionality with TV, radio, window blinds and lighting controls.
  01245-01-enx-final-telligence-corridor-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Corridor Devices Product Sheet

  Ascom Telligence corridor devices streamline communication, simplify workflows and enhance patient safety by providing clear information to caregivers.
  01247-01-enx-final-telligence-control-devices-product-sheet.pdf
  PDF

  Ascom Telligence Control Devices Product Sheet

  Ascom Telligence control devices provide and regulate power, communicate data, and supervise the Ascom Telligence system. But there's more.

  Specific functions and features of the Ascom Telligence 5 system might require additional Ascom products or software to be installed. 
  The information herein describes product models, versions and features that are not available in the United States. Ascom makes no guarantee that they will be made available in the United States. For currently available models, versions and features in the United States, please contact an Ascom North America sales representative or distribution partner.