Funktionel planlægning danner grundlag for et smidigt plejeforløb

Det nye Tyks Lighthouse Hospital i Turku, Finland, får sine første patienter i starten af 2022. Fokus på patienterne er en af hospitalets primære værdier, og som sikres gennem funktionel planlægning og multiprofessionelt samarbejde.

Tyks Lighthouse Hospital skal varetage opgaver, der i dag befinder sig på Tyks U-Hospital, bl.a. gynækologi og obstetrik, pædiatri, øre-næse-hals, mund og kæbekirurgi samt billedbehandling.

"Opførelsen af et stort hospital er en lang proces med flere stadier. Funktionsplanlægningen af Tyks Lighthouse Hospital startede i 2011 med en skitsering af det store billede. Vi har bl.a. estimeret udviklingen i befolkningen og fødselsrater, hvordan forskellige behandlinger vil blive fastsat i fremtiden, og hvilke patientgrupper der vil blive behandlet på hospitalet, når det er i drift," forklarer Annika Lindblom, Hospital Planner på Turku Universitetshospital, som står for koordineringen af den funktionelle planlægning. 

"De vigtigste værdier for Tyks Lighthouse Hospital er en patientorienteret tilgang, familiecentreret pleje og patientsikkerhed. Ved hjælp af funktionel planlægning kan vi sikre, at værdierne ikke kun er tomme ord, men indgår konkret i den daglige drift på hospitalet, kvaliteten af servicen og patienternes oplevelser," siger Lindblom.

Driftseffektivitet giver mere tid til patienterne

I forbindelse med plejen kan arbejdet med at gøre driften mere strømlinet eller effektiv nemt lyde følelseskoldt. Men er langt fra tilfældet. På Tyks Lighthouse Hospital er styrkes driftseffektiviteten for at give plejepersonalet mere at tage sig af patienterne.

Medarbejdernes deltagelse i planlægningen af det nye hospital spiller en central rolle.

"Læger, sygeplejersker og andet personale er involveret i den funktionelle planlægning. Det sikrer, at vores værdier inddrages overalt i alle faser af planlægningen. Deres bidrag er af afgørende betydning."

Klinisk rådgivning fra Ascom har været en uvurderlig del af planlægningen og implementeringen af vores kommunikationssystemer ... uden en baggrund inden for sygepleje er det svært at forstå hospitalets rutiner og kravene til sygeplejearbejdet.
Annika Lindblom
Hospital Planner på Turku Universitetshospital
  • Downloads
Tyks Lighthouse, Finland
kundereference
Tyks Lighthouse, Finland
kundereference
Download
Flere kundereferencer

Tal med en repræsentant fra Ascom

Kontakt os

Ønsker du mere information?

Ved at indsende formularen giver du samtykke til, at dine personoplysninger gemmes.